การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ = Creative tourism / โดย สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ.  (Text) (Text)

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2508-
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Call no.: GEOG G 2013 625201Publication: [กรุงเทพฯ] : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: ก-ซ, 117 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบISBN: 9786162351778; 6162351777Other title: Creative tourism [Parallel title] | Creative tourism Thailand [Cover title]Subject(s): อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- แง่สังคมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- แง่สังคม -- ไทยการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน -- ไทยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ไทย
Contents:บทที่ 1 การท่องเที่ยว (Tourism) และนักท่องเที่ยว (Tourist): ความหมายและความสำคัญ -- บทที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กระบวนทัศน์ใหม่ของการท่องเที่ยว -- บทที่ 3 การดำเนินงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ต้นแบบจากนิวซีแลนด์ -- บทที่ 4 โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีประเทศไทย -- บทที่ 5 บทสรุป -- ภาคผนวก -- ก ตัวอย่างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในต่างประเทศ -- ข ตัวอย่างบทเรียนจากประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในต่างประเทศ -- ค ความหมายของตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ -- ง ตัวอย่างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย -- จ ตัวอย่างหน้าเวบไซต์ที่น่าสนใจ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks GEOG G 2013 625201 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349198
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks GEOG G 2013 625201 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349206
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks GEOG G 2013 625201 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014310446
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks GEOG G 2013 625201 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014280649
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 การท่องเที่ยว (Tourism) และนักท่องเที่ยว (Tourist): ความหมายและความสำคัญ -- บทที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กระบวนทัศน์ใหม่ของการท่องเที่ยว -- บทที่ 3 การดำเนินงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ต้นแบบจากนิวซีแลนด์ -- บทที่ 4 โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีประเทศไทย -- บทที่ 5 บทสรุป -- ภาคผนวก -- ก ตัวอย่างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในต่างประเทศ -- ข ตัวอย่างบทเรียนจากประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในต่างประเทศ -- ค ความหมายของตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ -- ง ตัวอย่างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย -- จ ตัวอย่างหน้าเวบไซต์ที่น่าสนใจ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544