คำอธิบายกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ / โดย ปกป้อง ศรีสนิท.  (Text) (Text)

ปกป้อง ศรีสนิท, 2520-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน
Call no.: KZ7050 .ป235 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 267 หน้าISBN: 9789744667205Subject(s): กฎหมายอาญาระหว่างประเทศLOC classification: KZ7050 | .ป235 2556
Contents:1. ความหมายของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ -- 2. ลักษณะสำคัญของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ -- 3. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา (Transnational Criminal Law, Criminal International Law, Droit Penal International) -- 4. ที่มาของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ -- 5. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายอาญาระหว่างประเทศกับกฎหมายอื่น ๆ -- ภาคหนึ่ง กฎหมายอาญาระหว่างประเทศภาคสารบัญญัติ -- บทที่ 1 ความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ -- 1. การล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ (Genocide) -- 2. อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ (Crime Against Humanity) -- 3. อาชญากรรมสงคราม (War Crimes) -- 4. อาชญากรรมรุกราน (Aggression) -- บทที่ 2 ความผิดอาญาระหว่างประเทศอื่นๆ (Others International Crimes) -- 1. การก่อการร้าย (Terrorism) -- 2. การทรมาน (Torture) -- 3. การบังคับบุคคลให้สูญหาย (Enforced Disappearances) -- 4. การมีส่วนในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Organized Crime) -- บทที่ 3 หลักกฎหมายอาญาทั่วไปที่ใช้กับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ -- 1. หลักความชอบด้วยกฎหมายอาญา (Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege) -- 2. หลักความรับผิดทางอาญาของบุคคล (Individual Criminal Responsibility) -- 3. หลักยกเว้นความรับผิดกับผู้กระทำความผิดที่อายุต่ำกว่า 18 ปี (Exclusion of Jurisdiction over Person under Eighteen)4. หลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักการไร้ความคุ้มกัน (Irrelevance of Official Capacity) -- 5. หลักความรับผิดทางอาญาของผู้บังคับบัญชา (Responsibility of Commanders and other Superiors) -- 6. หลักการไม่มีอายุความ (Non-Applicability of Statute of Limitations) -- 7. การมีอยู่ขององค์ประกอบภายใน (Mental Elements) -- 8. เหตุยกเว้นความรับผิดทางอาญา (Grounds for Excluding Criminal Rrsponsibility) -- บทที่ 4 บทบาทของประเทศไทยในความผิดอาญาระหว่างประเทศ -- 1. บทบาทของประเทศไทยในเรื่องฐานความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ -- 2. บทบาทของประเทศไทยในเรื่องฐานความผิดอาญาระหว่างประเทศอื่น ๆ -- ภาคสอง กฎหมายอาญาระหว่างประเทศภาควิธีสบัญญัติ -- บทที่ 5 ต้นกำเนิดการดำเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ (นูเรมเบิร์กและโตเกียว) -- 1. องค์ประกอบศาล -- 2. วิธีพิจารณาในศาล -- 3. หลักการนูเรมเบิร์ก (Nuremberg Principle) -- 4. ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อศาล -- บทที่ 6 ศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจ (The ad hoc International Criminal Tribunals) -- 1. ศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจสำหรับอดีตประเทศยูโกสลาเวีย (The International Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) -- 2. ศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจสำหรับระวันดา (The International Tribunal for Rwanda, ICTR)บทที่ 7 ศาลอาญาระหว่างประเทศถาวร (The International Criminal Court) -- 1. องค์ประกอบศาล -- 2. เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ศาลใช้ -- 3. สถานการณ์ปัจจุบัน -- บทที่ 8 วิธีพิจารณาคดีอาญาระหว่างประเทศ -- 1. เขตอำนาจศาล (Jurisdiction) -- 2. การเริ่มคดี (Triggering the Jurisdiction) -- 3. การรับคดี (Admissibility) -- 4. การสอบสวนและไต่สวนมูลฟ้อง (Investigation and Pre-Trial) -- 5. การพิจารณาพิพากษาและการอุทธรณ์ (Trial and Appeal) -- 6. การลงโทษ (Punishment) -- บทที่ 9 บทบาทของประเทศไทยในการดำเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ -- 1. กรณีไม่เข้าเป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรม -- 2. กรณีเข้าเป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรม.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-11(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012348414
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379012348422
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014224704
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014224712
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014224738
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014224746
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015499834
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014224696
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KZ 2013 625260 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379014224688
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KZ 2013 625260 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 15/06/2021 31379014224670
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KZ 2013 625260 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379014224662
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014224654
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014224571
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014224613
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014224639
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books Shelving Cart KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014224555
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014224597
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014224563
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014224621
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014224589
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014224605
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ7050 .ป235 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014224647
รายการจองทั้งหมด: 0

1. ความหมายของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ -- 2. ลักษณะสำคัญของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ -- 3. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา (Transnational Criminal Law, Criminal International Law, Droit Penal International) -- 4. ที่มาของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ -- 5. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายอาญาระหว่างประเทศกับกฎหมายอื่น ๆ -- ภาคหนึ่ง กฎหมายอาญาระหว่างประเทศภาคสารบัญญัติ -- บทที่ 1 ความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ -- 1. การล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ (Genocide) -- 2. อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ (Crime Against Humanity) -- 3. อาชญากรรมสงคราม (War Crimes) -- 4. อาชญากรรมรุกราน (Aggression) -- บทที่ 2 ความผิดอาญาระหว่างประเทศอื่นๆ (Others International Crimes) -- 1. การก่อการร้าย (Terrorism) -- 2. การทรมาน (Torture) -- 3. การบังคับบุคคลให้สูญหาย (Enforced Disappearances) -- 4. การมีส่วนในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Organized Crime) -- บทที่ 3 หลักกฎหมายอาญาทั่วไปที่ใช้กับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ -- 1. หลักความชอบด้วยกฎหมายอาญา (Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege) -- 2. หลักความรับผิดทางอาญาของบุคคล (Individual Criminal Responsibility) -- 3. หลักยกเว้นความรับผิดกับผู้กระทำความผิดที่อายุต่ำกว่า 18 ปี (Exclusion of Jurisdiction over Person under Eighteen)

4. หลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักการไร้ความคุ้มกัน (Irrelevance of Official Capacity) -- 5. หลักความรับผิดทางอาญาของผู้บังคับบัญชา (Responsibility of Commanders and other Superiors) -- 6. หลักการไม่มีอายุความ (Non-Applicability of Statute of Limitations) -- 7. การมีอยู่ขององค์ประกอบภายใน (Mental Elements) -- 8. เหตุยกเว้นความรับผิดทางอาญา (Grounds for Excluding Criminal Rrsponsibility) -- บทที่ 4 บทบาทของประเทศไทยในความผิดอาญาระหว่างประเทศ -- 1. บทบาทของประเทศไทยในเรื่องฐานความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ -- 2. บทบาทของประเทศไทยในเรื่องฐานความผิดอาญาระหว่างประเทศอื่น ๆ -- ภาคสอง กฎหมายอาญาระหว่างประเทศภาควิธีสบัญญัติ -- บทที่ 5 ต้นกำเนิดการดำเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ (นูเรมเบิร์กและโตเกียว) -- 1. องค์ประกอบศาล -- 2. วิธีพิจารณาในศาล -- 3. หลักการนูเรมเบิร์ก (Nuremberg Principle) -- 4. ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อศาล -- บทที่ 6 ศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจ (The ad hoc International Criminal Tribunals) -- 1. ศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจสำหรับอดีตประเทศยูโกสลาเวีย (The International Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) -- 2. ศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจสำหรับระวันดา (The International Tribunal for Rwanda, ICTR)

บทที่ 7 ศาลอาญาระหว่างประเทศถาวร (The International Criminal Court) -- 1. องค์ประกอบศาล -- 2. เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ศาลใช้ -- 3. สถานการณ์ปัจจุบัน -- บทที่ 8 วิธีพิจารณาคดีอาญาระหว่างประเทศ -- 1. เขตอำนาจศาล (Jurisdiction) -- 2. การเริ่มคดี (Triggering the Jurisdiction) -- 3. การรับคดี (Admissibility) -- 4. การสอบสวนและไต่สวนมูลฟ้อง (Investigation and Pre-Trial) -- 5. การพิจารณาพิพากษาและการอุทธรณ์ (Trial and Appeal) -- 6. การลงโทษ (Punishment) -- บทที่ 9 บทบาทของประเทศไทยในการดำเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ -- 1. กรณีไม่เข้าเป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรม -- 2. กรณีเข้าเป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544