รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 / โดย โกวิทย์ พวงงาม นักวิจัยและหัวหน้าโครงการ ; ผู้ช่วยนักวิจัย นงพงา มหามิตร, จรีย์ ศรีสวัสดิ์.  (Text) (Text)

โกวิทย์ พวงงาม
นงพงา มหามิตร, 2524- | จรีย์ ศรีสวัสดิ์ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
Call no.: PLSC JS 2012 625382Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Description: 28, 438 หน้าNotes: ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2555.Other title: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 [Portion of title] | รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 [Cover title]Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การประเมินผลการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองการควบคุมการบริหารองค์การ -- ไทยงานวิจัย / Research
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks PLSC JS 2012 625382 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014222641
รายการจองทั้งหมด: 0

ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2555.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544