โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2555 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; โกวิทย์ พวงงาม นักวิจัยและหัวหน้าโครงการ ; คณะผู้ช่วยนักวิจัย ดำรง โยธารักษ์ ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

โกวิทย์ พวงงาม
ดำรง โยธารักษ์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
Call no.: JS7153.3.ก2 ก95717 2556Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม, 2556 [2013]Description: ก-ฑ, 253 หน้า : ภาพประกอบNotes: สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม.Other title: โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2555 : รายงานผลการศึกษา [Cover title]Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทยการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การป้องกันการควบคุมการบริหารองค์การ -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: JS7153.3.ก2 | ก95717 2556
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ก95717 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014222591
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks PLSC JS 2013 625384 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014222609
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PLSC JS 2012 625382 รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 / PLSC JS 2013 625107 การบริหารงานของนายกเทศมนตรีหญิงในการเอื้อต่อแนวทางธรรมาภิบาล : PLSC JS 2013 625348 รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 / PLSC JS 2013 625384 โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2555 : PLSC JS 2013 625407 รายงานการประเมินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / PLSC JZ 2013 624624 การเมืองระหว่างประเทศ / PLSC J 2011 259179 รายงานประจำปี.

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544