16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / บรรณาธิการ จักร์กฤษ เพิ่มพูล.  (Text) (Text)

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
จักร์กฤษ เพิ่มพูล, 2503-
Call no.: PN4756 .ก645 2556Publication: กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2556 [2013]Description: 156 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Other title: สิบหกปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | สู่ยุคดิจิทัล [Cover title]Subject(s): สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ -- ไทยสื่อมวลชน -- ไทยLOC classification: PN4756 | .ก645 2556
Contents:บทนำ -- 16 ปีแห่งการเปลี่ยนผ่าน สู่ยุคดิจิทัล -- บทความ -- สื่อสู่อนาคต คนเปลี่ยน สื่อปรับ / สกุลศรี ศรีสารคาม -- ทีวีดิจิทัลกับปัญหาผู้บริโภคในอนาคต / สารี อ๋องสมหวัง -- ทิศทางวารสารศาสตร์: เก็บตกจากงาน WAN-IFRA (3-5 มิถุนา) ที่กรุงเทพ / สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล -- บทบาทใหม่ ผลักดันสภาสื่อมวลชนอาเซียน / เกียรติชัย พงษ์พานิช -- การบริโภคข่าวหนังสือพิมพ์ของคนต่างวัยในสังคมไทย / บุบผา เมฆศรีทองคำ, ขจรจิต บุนนาค -- เกี่ยวกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- กำเนิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- บันทึกเจตนารมณ์ -- ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกฯ -- ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 -- แนวปฏิบัติเรื่อง การพาดหัวข่าวและตัวโปรยที่ใช้ภาษารุนแรง หยาบคาย -- แนวทางปฏิบัติเรื่อง การปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอข่าวกีฬา -- ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์และศาสนา --แนวปฏิบัติเรื่อง การรับเชิญไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอข่าวและภาพถ่ายผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม -- แนวปฏิบัติเรื่อง การนำเสนอข่าวและภาพข่าวบุคคลสาธารณะ -- แนวปฏิบัตเรื่อง แนวทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ -- แถลงการณ์ 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ -- แถลงการณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- สรุปเรื่องร้องเรียนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2555 -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนเว็บไซต์ทีนิวส์, มุสลิมไทยโพสต์, กระปุกดอดคอม มติชน และแมเนเจอร์ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน ข่าวสดออนไลน์ เดลินิวส์ออนไลน์ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ไทยรัฐ และคม ชัด ลึก -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์ในจังหวัดเชียงราย 15 ฉบับ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน สื่อมวลชนที่ร่วมเดินทางไปต่างประเทศ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Reference Reference Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Reference Books Reference Stacks PN4756 .ก645 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015103691

วส 301 ภาคการศึกษาที่ 2

วส 310

Reference Reference Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Reference Books Reference Stacks PN4756 .ก645 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015103709
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks PN4756 .ก645 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014211172

วส 313

Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks PN4756 .ก645 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014211180
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ -- 16 ปีแห่งการเปลี่ยนผ่าน สู่ยุคดิจิทัล -- บทความ -- สื่อสู่อนาคต คนเปลี่ยน สื่อปรับ / สกุลศรี ศรีสารคาม -- ทีวีดิจิทัลกับปัญหาผู้บริโภคในอนาคต / สารี อ๋องสมหวัง -- ทิศทางวารสารศาสตร์: เก็บตกจากงาน WAN-IFRA (3-5 มิถุนา) ที่กรุงเทพ / สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล -- บทบาทใหม่ ผลักดันสภาสื่อมวลชนอาเซียน / เกียรติชัย พงษ์พานิช -- การบริโภคข่าวหนังสือพิมพ์ของคนต่างวัยในสังคมไทย / บุบผา เมฆศรีทองคำ, ขจรจิต บุนนาค -- เกี่ยวกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- กำเนิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- บันทึกเจตนารมณ์ -- ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกฯ -- ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 -- แนวปฏิบัติเรื่อง การพาดหัวข่าวและตัวโปรยที่ใช้ภาษารุนแรง หยาบคาย -- แนวทางปฏิบัติเรื่อง การปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอข่าวกีฬา -- ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์และศาสนา --

แนวปฏิบัติเรื่อง การรับเชิญไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอข่าวและภาพถ่ายผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม -- แนวปฏิบัติเรื่อง การนำเสนอข่าวและภาพข่าวบุคคลสาธารณะ -- แนวปฏิบัตเรื่อง แนวทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ -- แถลงการณ์ 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ -- แถลงการณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- สรุปเรื่องร้องเรียนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2555 -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนเว็บไซต์ทีนิวส์, มุสลิมไทยโพสต์, กระปุกดอดคอม มติชน และแมเนเจอร์ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน ข่าวสดออนไลน์ เดลินิวส์ออนไลน์ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ไทยรัฐ และคม ชัด ลึก -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์ในจังหวัดเชียงราย 15 ฉบับ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน สื่อมวลชนที่ร่วมเดินทางไปต่างประเทศ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544