ถอดบทเรียนการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ของสถานศึกษา ชุมชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม / ผู้รับผิดชอบโครงการ ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
Call no.: LB1027.23 .ถ53 2556Series: สิ่งพิมพ์ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา): อันดับที่ 18/2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 125 หน้า : ภาพสีประกอบNotes: รวบรวมและถอดบทเรียนการดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ จากการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ ทำเนียบรัฐบาล.ISBN: 9786162028458Subject(s): การเรียนแบบมีส่วนร่วม -- ไทยการเรียนLOC classification: LB1027.23 | .ถ53 2556
Contents:Constructionism กับการพัฒนาในภาคการศึกษา. ดรุณสิขาลัย ต้นแบบโรงเรียนนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา -- การใช้กระบวนการ 5S ตามทฤษฎี Constructionism พัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง -- การบ่มเพาะกระบวนการ constructionism ในระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี : V-ChEPC -- การพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) -- การใช้การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกยุบเลิก -- Constructionism กับการเปลี่ยนการเรียนรู้ : โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา จังหวัดเชียงราย --Constructionism กับการพัฒนาในภาคชุมชน. การพัฒนาชุมชนบ้านสามขาด้วยกระบวนการเรียนรู้ Constructionism -- การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ --Constructionism กับการพัฒนาในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม. การพัฒนาพนักงานในบริบทของ SCG เคมีคอลล์ ภายใต้โครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ : C-ChEPS -- บทบาทของภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี : V- ChEPC -- การประยุกต์ใช้ Constructionism กับธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ SCG network สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ : C-Distribution -- การพัฒนาปูนลำปางไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา : C-Cement.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LB1027.23 .ถ53 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014590633
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LB1027.23 .ถ53 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014590625
รายการจองทั้งหมด: 0

รวบรวมและถอดบทเรียนการดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ จากการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ ทำเนียบรัฐบาล.

Constructionism กับการพัฒนาในภาคการศึกษา. ดรุณสิขาลัย ต้นแบบโรงเรียนนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา -- การใช้กระบวนการ 5S ตามทฤษฎี Constructionism พัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง -- การบ่มเพาะกระบวนการ constructionism ในระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี : V-ChEPC -- การพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) -- การใช้การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกยุบเลิก -- Constructionism กับการเปลี่ยนการเรียนรู้ : โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา จังหวัดเชียงราย --

Constructionism กับการพัฒนาในภาคชุมชน. การพัฒนาชุมชนบ้านสามขาด้วยกระบวนการเรียนรู้ Constructionism -- การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ --Constructionism กับการพัฒนาในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม. การพัฒนาพนักงานในบริบทของ SCG เคมีคอลล์ ภายใต้โครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ : C-ChEPS -- บทบาทของภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี : V- ChEPC -- การประยุกต์ใช้ Constructionism กับธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ SCG network สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ : C-Distribution -- การพัฒนาปูนลำปางไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา : C-Cement.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544