การฟ้องให้แสดงสิทธิและเกร็ดต่าง ๆ ในประมวลกฎหมายแพ่งและอาญาที่มีสาระสำคัญ / ไพจิตร ปุญญพันธุ์.  (Text) (Text)

ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-
Call no.: DOC 2013 625456Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งแรก, ฉบับอภินันทนาการDescription: 16 แผ่นSubject(s): กฎหมายอาญา -- ไทย -- ปกิณกะกฎหมายแพ่ง -- ไทย -- ปกิณกะ
Contents:การฟ้องให้แสดงสิทธิเป็นคนละเรื่องกับมูลค่าแห่งสิทธิ -- เกร็ดในประมวลกฎหมายอาญาที่มีสาระสำคัญ -- 1. หลายบทหลายกระทงตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 90, 91) -- 2. การใช้ถ้อยคำที่ผิดพลาดในประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 112, 133, 134) -- 3. การต่อสู้เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 -- 4. ครองสติไม่ได้กับประพฤติวุ่นวายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338 -- เกร็ดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีสาระสำคัญ -- 1. บุคคลที่ลูกหนี้ใช้ในการชำระหนี้คือใครบ้าง -- 2. ตกลงให้รับผิดในเหตุสุดวิสัย ก็ต้องรับผิด -- 3. การกลับสู่ฐานะเดิมกรณีเลิกสัญญาและมูลละเมิดและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย -- 4. ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นในมูลสัญญา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC 2013 625456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015101885
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC 2013 625456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015101893
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter DOC 2013 625456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014224894
รายการจองทั้งหมด: 0

การฟ้องให้แสดงสิทธิเป็นคนละเรื่องกับมูลค่าแห่งสิทธิ -- เกร็ดในประมวลกฎหมายอาญาที่มีสาระสำคัญ -- 1. หลายบทหลายกระทงตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 90, 91) -- 2. การใช้ถ้อยคำที่ผิดพลาดในประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 112, 133, 134) -- 3. การต่อสู้เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 -- 4. ครองสติไม่ได้กับประพฤติวุ่นวายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338 -- เกร็ดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีสาระสำคัญ -- 1. บุคคลที่ลูกหนี้ใช้ในการชำระหนี้คือใครบ้าง -- 2. ตกลงให้รับผิดในเหตุสุดวิสัย ก็ต้องรับผิด -- 3. การกลับสู่ฐานะเดิมกรณีเลิกสัญญาและมูลละเมิดและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย -- 4. ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นในมูลสัญญา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544