การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ / รุจน์ โกมลบุตร.  (Text) (Text)

รุจน์ โกมลบุตร
Call no.: PN4784.บ33 ร72 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 9, 122 หน้าISBN: 9786163140555; 6163140559Subject(s): บทบรรณาธิการ -- ไทยวารสารศาสตร์ -- การเขียนLOC classification: PN4784.บ33 | ร72 2556
Contents:บทที่ 1 ความหมายของบทความ -- บทที่ 2 บทบรรณาธิการ -- บทที่ 3 ความคิดกับการเขียน -- บทที่ 4 การคิดอย่างมีเหตุผล -- บทที่ 5 โครงสร้างของบทความ -- บทที่ 6 การเรียบเรียงบทความ -- บทที่ 7 การจัดการข้อมูลสำหรับการเขียนบทความ -- บทที่ 8 บทสรุป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books PN4784.บ33 ร72 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 03/07/2022 31379014208053
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PN4784.บ33 ร72 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014208020
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PN4784.บ33 ร72 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014208012

วส 310

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PN4784.บ33 ร72 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014208038
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PN4784.บ33 ร72 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014208046
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PN4784.ธ7 ส73 ผลของความน่าเชื่อถือของหนังสือพิมพ์และน้ำหนักข้อโต้แย้งในเนื้อหา ของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อเส้นทางการยอมรับข่าวสารโน้มน้าวใจ ในสถานการณ์ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม = PN4784.บ33 ร72 2556 การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ / PN4784.บ33 ร72 2556 การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ / PN4784.บ33 ร72 2556 การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ / PN4784.บ33 ว63 2553 Notes from the editor บทบรรณาธิการนิตยสารสารคดี / PN4784.ป4 พ4 รายงานการวิจัยเรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ของนักหนังสือพิมพ์. PN4784.ภ6 ส262 เปรียบเทียบความแตกต่างทางการนำเสนอเนื้อหาของนิตยสารแนวภาพยนตร์ :

บทที่ 1 ความหมายของบทความ -- บทที่ 2 บทบรรณาธิการ -- บทที่ 3 ความคิดกับการเขียน -- บทที่ 4 การคิดอย่างมีเหตุผล -- บทที่ 5 โครงสร้างของบทความ -- บทที่ 6 การเรียบเรียงบทความ -- บทที่ 7 การจัดการข้อมูลสำหรับการเขียนบทความ -- บทที่ 8 บทสรุป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544