การศึกษาและการรวบรวมข้อมูลชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ / เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ.  (Text) (Text)

เมธี สุขสำเร็จ
Call no.: DS567 .ม735 2557Publication: [อุบลราชธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557 [2014]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 86 หน้า : ภาพสีประกอบNotes: ได้รับทุนสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.ISBN: 9789745233225Subject(s): แหล่งโบราณคดี -- ไทย -- อุบลราชธานีแหล่งโบราณคดี -- ไทย -- ยโสธรแหล่งโบราณคดี -- ไทย -- อำนาจเจริญLOC classification: DS567 | .ม735 2557
Contents:บทที่ 1 ชุมชนโบราณและระบบชลประทาน -- 1. ชุมชนโบราณที่มีคู้น้ำคันดินล้อมรอบที่มีรูปทรงกลม ทรงรี หรือทรงอิสระ -- 2. ชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเรขาคณิต -- 3. ระบบชลประทานในสมัยวัฒนธรรมเขมรโบราณ -- ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของบารายในอาณาจักรเขมรโบราณ -- สระน้ำและบาราย: ทะเลศักดิ์สิทธิ์ตามคติเทวราชา -- ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของบารายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย -- บทที่ 2 ชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และแนวทางการศึกษาชุมชนโบราณฯ -- บทที่ 3 ผลการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ -- บทที่ 4 องค์ความรู้เรื่องการสร้างบาราย -- 1. ข้อสันนิษฐานการสร้างบารายในวัฒนธรรมเขมรโบราณ -- การเลือกพื้นที่ -- การสร้างบารายจากหลักฐานเอกสารโบราณ -- 2. การนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาแหล่งน้ำเดิม -- บทที่ 5 บทสรุป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS567 .ม735 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013923488
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS567 .ม735 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014281258
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DS567 .ม433 2551 มรดกแผ่นดินนวมินทรมหาราช / DS567 .ม433 2551 มรดกแผ่นดินนวมินทรมหาราช / DS567 .ม655 2552 มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน = DS567 .ม735 2557 การศึกษาและการรวบรวมข้อมูลชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ / DS567 .ร54 รวมบทความทางวิชาการ 72 พรรษาท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล = DS567 .ร54 รวมบทความทางวิชาการ 72 พรรษาท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล = DS567 .ร64 รายงานการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอโคกปีป จังหวัดปราจีนบุรี /

ได้รับทุนสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

บทที่ 1 ชุมชนโบราณและระบบชลประทาน -- 1. ชุมชนโบราณที่มีคู้น้ำคันดินล้อมรอบที่มีรูปทรงกลม ทรงรี หรือทรงอิสระ -- 2. ชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเรขาคณิต -- 3. ระบบชลประทานในสมัยวัฒนธรรมเขมรโบราณ -- ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของบารายในอาณาจักรเขมรโบราณ -- สระน้ำและบาราย: ทะเลศักดิ์สิทธิ์ตามคติเทวราชา -- ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของบารายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย -- บทที่ 2 ชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และแนวทางการศึกษาชุมชนโบราณฯ -- บทที่ 3 ผลการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ -- บทที่ 4 องค์ความรู้เรื่องการสร้างบาราย -- 1. ข้อสันนิษฐานการสร้างบารายในวัฒนธรรมเขมรโบราณ -- การเลือกพื้นที่ -- การสร้างบารายจากหลักฐานเอกสารโบราณ -- 2. การนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาแหล่งน้ำเดิม -- บทที่ 5 บทสรุป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544