ตรรกศาสตร์เบื้องต้น / โกเมนทร์ ชินวงศ์.  (Text) (Text)

โกเมนทร์ ชินวงศ์
Call no.: BC117 .ก943 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก, 231 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165561266Subject(s): ตรรกศาสตร์LOC classification: BC117 | .ก943 2556
Contents:บทที่ 1 ตรรกศาสตร์ (Logic) -- บทที่ 2 ความคิด (Thought) -- บทที่ 3 เทอม (Terms) -- บทที่ 4 การนิยาม (Definition) -- บทที่ 5 ประพจน์ (Proposition) -- บทที่ 6 การใช้เหตุผล (Reasoning) -- บทที่ 7 ตรรกศาสตร์นิรนัย (Deductive Logic) -- บทที่ 8 เหตุผลย่อ (Enthymeme) -- บทที่ 9 โซริเตส (Sorites) -- บทที่ 10 อุภยสัตย์ (Dilemma) -- บทที่ 11 ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ (Symbolic Logic) -- บทที่ 12 ตรรกศาสตร์อุปนัย (Inductive Logic) -- บทที่ 13 การอ้างเหตุผลบกพร่อง (Fallacy) -- ภาคผนวก -- การกำหนดค่าความจริงเท็จ (Truth Value) ประโยคตรรกศาสตร์ -- การพิสูจน์การอ้างเหตุผลข้อความแบบผสมด้วยตารางความจริง -- สูตรการอ้างเหตุผลนิรนัยแบบสัญลักษณ์ที่สมเหตุสมผล 10 สูตร -- ตรรกศาสตร์แบบพุทธธรรม: พระสูตรที่คล้ายวิธีการทางวิทยาศาสตร์ -- การคิดด้วยวิธีการแห่งปัญญา: หลักคิดแบบโยนิโสมนสิการ -- สังเขปวิวัฒนาการการใช้ตรรกศาสตร์ในการแสวงหาความรู้.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks BC117 .ก943 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014369947

ปก. 221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks BC117 .ก943 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014313101
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks BC117 .ก943 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014313093
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 ตรรกศาสตร์ (Logic) -- บทที่ 2 ความคิด (Thought) -- บทที่ 3 เทอม (Terms) -- บทที่ 4 การนิยาม (Definition) -- บทที่ 5 ประพจน์ (Proposition) -- บทที่ 6 การใช้เหตุผล (Reasoning) -- บทที่ 7 ตรรกศาสตร์นิรนัย (Deductive Logic) -- บทที่ 8 เหตุผลย่อ (Enthymeme) -- บทที่ 9 โซริเตส (Sorites) -- บทที่ 10 อุภยสัตย์ (Dilemma) -- บทที่ 11 ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ (Symbolic Logic) -- บทที่ 12 ตรรกศาสตร์อุปนัย (Inductive Logic) -- บทที่ 13 การอ้างเหตุผลบกพร่อง (Fallacy) -- ภาคผนวก -- การกำหนดค่าความจริงเท็จ (Truth Value) ประโยคตรรกศาสตร์ -- การพิสูจน์การอ้างเหตุผลข้อความแบบผสมด้วยตารางความจริง -- สูตรการอ้างเหตุผลนิรนัยแบบสัญลักษณ์ที่สมเหตุสมผล 10 สูตร -- ตรรกศาสตร์แบบพุทธธรรม: พระสูตรที่คล้ายวิธีการทางวิทยาศาสตร์ -- การคิดด้วยวิธีการแห่งปัญญา: หลักคิดแบบโยนิโสมนสิการ -- สังเขปวิวัฒนาการการใช้ตรรกศาสตร์ในการแสวงหาความรู้.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544