ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / หยุด แสงอุทัย.  (Text) (Text)

หยุด แสงอุทัย, 2451-2522
สมยศ เชื้อไทย
Call no.: K155 .ห43 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 19 / แก้ไขปรับปรุงโดย สมยศ เชื้อไทยDescription: 9, 226 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม. 2553.ISBN: 9786163140579Subject(s): กฎหมาย -- ประวัติกฎหมาย -- การศึกษาและการสอนLOC classification: K155 | .ห43 2556
Contents:ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 1 คำสอนว่าด้วยวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป -- บทที่ 2 เปรียบเทียบระบบ Civil law และ ระบบ Common law -- บทที่ 3 การแบ่งประเภทวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป -- บทที่ 4 ลักษณะของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป -- ภาค 2 ระบบกฎหมาย -- หมวด 1 กฎหมายทั่วไป -- บทที่ 1 วิวัฒนาการแห่งกฎหมาย -- บทที่ 2 ลักษณะของกฎหมาย -- บทที่ 3 ที่มาของกฎหมาย -- บทที่ 4 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย -- บทที่ 5 ประเภทบัญญัติแห่งกฎหมาย -- บทที่ 6 การแบ่งประเภทกฎหมายตามเนื้อความของกฎหมาย -- หมวด 2 นิติวิธี -- บทที่ 1 การใช้กฎหมาย -- บทที่ 2 การตีความกฎหมาย -- บทที่ 3 การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย -- บทที่ 4 การร่างกฎหมาย -- บทที่ 5 ความคิดในทางกฎหมาย -- บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงความคิดในทางกฎหมาย -- ภาค 3 สิทธิ -- บทที่ 1 ความหมายของ "สิทธิ" -- บทที่ 2 สิทธิตามกฎหมายมหาชน -- บทที่ 3 สิทธิตามกฎหมายเอกชน -- บทที่ 4 เจ้าของสิทธิ -- บทที่ 5 วัตถุแห่งสิทธิ -- บทที่ 6 การเกิดขึ้นของสิทธิและการได้มาซึ่งสิทธิ -- บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของสิทธิ -- ภาค 4 การศึกษากฎหมาย -- บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 2 วิธีศึกษากฎหมาย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K155 .ห43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014307343
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K155 .ห43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014307350
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K155 .ห43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014307368
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K155 .ห43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014317417
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K155 .ห43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014336334
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LAW K 2013 625741 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 14/01/2016 31379014336326
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K155 .ห43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014307319
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K155 .ห43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014307327
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K155 .ห43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014307335
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K155 .ห43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014307285
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K155 .ห43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014307293
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K155 .ห43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014307301
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม. 2553.

ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 1 คำสอนว่าด้วยวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป -- บทที่ 2 เปรียบเทียบระบบ Civil law และ ระบบ Common law -- บทที่ 3 การแบ่งประเภทวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป -- บทที่ 4 ลักษณะของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป -- ภาค 2 ระบบกฎหมาย -- หมวด 1 กฎหมายทั่วไป -- บทที่ 1 วิวัฒนาการแห่งกฎหมาย -- บทที่ 2 ลักษณะของกฎหมาย -- บทที่ 3 ที่มาของกฎหมาย -- บทที่ 4 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย -- บทที่ 5 ประเภทบัญญัติแห่งกฎหมาย -- บทที่ 6 การแบ่งประเภทกฎหมายตามเนื้อความของกฎหมาย -- หมวด 2 นิติวิธี -- บทที่ 1 การใช้กฎหมาย -- บทที่ 2 การตีความกฎหมาย -- บทที่ 3 การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย -- บทที่ 4 การร่างกฎหมาย -- บทที่ 5 ความคิดในทางกฎหมาย -- บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงความคิดในทางกฎหมาย -- ภาค 3 สิทธิ -- บทที่ 1 ความหมายของ "สิทธิ" -- บทที่ 2 สิทธิตามกฎหมายมหาชน -- บทที่ 3 สิทธิตามกฎหมายเอกชน -- บทที่ 4 เจ้าของสิทธิ -- บทที่ 5 วัตถุแห่งสิทธิ -- บทที่ 6 การเกิดขึ้นของสิทธิและการได้มาซึ่งสิทธิ -- บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของสิทธิ -- ภาค 4 การศึกษากฎหมาย -- บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 2 วิธีศึกษากฎหมาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544