ล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.  (Text) (Text)

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
Call no.: KPT1942 .ว62 2557Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2557 [2014]Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557Description: 445 หน้าISBN: 9786163485489Other title: กฎหมายล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ [Cover title]Subject(s): ล้มละลาย -- ไทยล้มละลาย -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อLOC classification: KPT1942 | .ว62 2557
Contents:ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว -- การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้ธรรมดา -- การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้มีประกัน -- การถอนฟ้อง -- การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย -- พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด -- พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว -- ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ -- การจัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้ -- จ.พ.ท.เข้าว่าคดีแทนลูกหนี้ -- เจ้าหนี้ต้องขอรับชำระหนี้ -- จ.พ.ท.ต้องประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ -- การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก -- การประชุมเจัาหนี้ครั้งอื่น -- เจ้าหนี้มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ -- การเพิกถอนหรือทำลายมติที่ประชุมเจ้าหนี้ -- การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย -- การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย -- คำพิพากษาให้ล้มละลาย -- การประนอมหนี้ภายหลังการล้มละลาย -- การปลดจากล้มละลาย -- กระบวนพิจารณากรณีลูกหนี้ตาย -- กรณีลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและนิติบุคคล -- การขอรับชำระหนี้ -- การขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 109(3), 115 และ 122 -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ชนะคดี จ.พ.ท. -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน -- การขอรับชำระหนี้ดอกเบี้ยและค่าป่วยการ -- การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม ผู้ค้ำประกัน -- เจ้าหนี้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ -- การตรวจและสั่งคำขอรับชำระหนี้ฯ -- ทรัพย์สินซึ่งอาจนำมาชำระหนี้ได้ -- ผลของการล้มละลายกับการบังคับคดีแพ่ง -- การเพิกถอนการฉ้อฉล -- การเพิกถอนให้เปรียบแก่เจ้าหนี้บางราย -- จ.พ.ท.ทวงหนี้ของลูกหนี้ -- จ.พ.ท.ปฏิเสธสัญญาที่มีภาระเกินควร -- ลำดับการชำระหนี้ -- การปิดคดี -- การยกเลิกการล้มละลาย -- กิจการที่ จ.พ.ท.ต้องได้รับความเห็นชอบฯ -- การร้องคัดค้านการกระทำของ จ.พ.ท. -- ร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลาย -- การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ว62 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014323365
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ว62 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014323373
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1942 .ว62 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014323308
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1942 .ว62 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014323324
รายการจองทั้งหมด: 0

ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว -- การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้ธรรมดา -- การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้มีประกัน -- การถอนฟ้อง -- การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย -- พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด -- พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว -- ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ -- การจัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้ -- จ.พ.ท.เข้าว่าคดีแทนลูกหนี้ -- เจ้าหนี้ต้องขอรับชำระหนี้ -- จ.พ.ท.ต้องประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ -- การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก -- การประชุมเจัาหนี้ครั้งอื่น -- เจ้าหนี้มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ -- การเพิกถอนหรือทำลายมติที่ประชุมเจ้าหนี้ -- การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย -- การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย -- คำพิพากษาให้ล้มละลาย -- การประนอมหนี้ภายหลังการล้มละลาย -- การปลดจากล้มละลาย -- กระบวนพิจารณากรณีลูกหนี้ตาย -- กรณีลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและนิติบุคคล -- การขอรับชำระหนี้ -- การขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 109(3), 115 และ 122 -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ชนะคดี จ.พ.ท. -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน -- การขอรับชำระหนี้ดอกเบี้ยและค่าป่วยการ -- การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม ผู้ค้ำประกัน -- เจ้าหนี้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ -- การตรวจและสั่งคำขอรับชำระหนี้ฯ -- ทรัพย์สินซึ่งอาจนำมาชำระหนี้ได้ -- ผลของการล้มละลายกับการบังคับคดีแพ่ง -- การเพิกถอนการฉ้อฉล -- การเพิกถอนให้เปรียบแก่เจ้าหนี้บางราย -- จ.พ.ท.ทวงหนี้ของลูกหนี้ -- จ.พ.ท.ปฏิเสธสัญญาที่มีภาระเกินควร -- ลำดับการชำระหนี้ -- การปิดคดี -- การยกเลิกการล้มละลาย -- กิจการที่ จ.พ.ท.ต้องได้รับความเห็นชอบฯ -- การร้องคัดค้านการกระทำของ จ.พ.ท. -- ร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลาย -- การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544