พยานพิสดาร : หลักกฎหมาย ตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.  (Text) (Text)

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
Call no.: K2261 .จ7 2557Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2557 [2014]Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557Description: 504 หน้าISBN: 9786163485984Other title: กฎหมายพยานพิสดาร : หลักกฎหมาย ตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ [Cover title]Subject(s): พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทยพยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อพยานบุคคล -- ไทยพยานบุคคล -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อLOC classification: K2261 | .จ7 2557
Contents:พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ประเด็น -- การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง -- ภาระการพิสูจน์ -- คำท้า -- พยานหลักฐานที่รับฟังได้ -- การยื่นบัญชีระบุพยาน -- การถามค้านพิสูจน์ต่อพยาน -- การส่งสำเนาเอกสาร -- การรับฟังพยานเอกสาร -- การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร -- การรับฟังพยานบุคคล -- พยานหูหนวกหรือเป็นใบ้ -- การอ้างคู่ความเป็นพยาน -- การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ -- การขอสืบพยานหลักฐานล่วงหน้า -- คู่ความขอสืบพยานหลักฐานเร่งด่วน -- การเผชิญสืบ การส่งประเด็น -- การรับฟังพยานหลักฐาน -- พยานต้องสาบานตนก่อนเบิกความ -- พยานต้องเบิกความด้วยวาจา -- ห้ามพยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่น -- การถามพยาน -- การพิสูจน์ต่อพยาน -- การเสนอบันทึกคำพยาน -- การสืบพยานเอกสาร -- การคัดค้านพยานเอกสาร -- เอกสารมหาชน -- การตรวจพยานหลักฐาน -- พยานผู้เชี่ยวชาญ -- พยานหลักฐานตามประมวลรัษฎากร -- พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน -- การตรวจพยานหลักฐานก่อนวันสืบพยาน -- การยื่นบัญชีระบุพยานคดีอาญา -- หน้าที่นำสืบในคดีอาญา -- พยานหลักฐานในคดีอาญา -- การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน -- อำนาจศาลในการสืบพยานเพิ่มเติม -- เดินเผชิญสืบและส่งประเด็น -- การเบิกความโดยผ่านทางจอภาพ -- พยานบุคคล -- พยานเอกสาร -- พยานวัตถุ -- ผู้เชี่ยวชาญ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K2261 .จ7 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014323282
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K2261 .จ7 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014323290
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K2261 .จ7 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014323225
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K2261 .จ7 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014323241
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K2261 .จ7 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014323233
รายการจองทั้งหมด: 0

พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ประเด็น -- การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง -- ภาระการพิสูจน์ -- คำท้า -- พยานหลักฐานที่รับฟังได้ -- การยื่นบัญชีระบุพยาน -- การถามค้านพิสูจน์ต่อพยาน -- การส่งสำเนาเอกสาร -- การรับฟังพยานเอกสาร -- การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร -- การรับฟังพยานบุคคล -- พยานหูหนวกหรือเป็นใบ้ -- การอ้างคู่ความเป็นพยาน -- การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ -- การขอสืบพยานหลักฐานล่วงหน้า -- คู่ความขอสืบพยานหลักฐานเร่งด่วน -- การเผชิญสืบ การส่งประเด็น -- การรับฟังพยานหลักฐาน -- พยานต้องสาบานตนก่อนเบิกความ -- พยานต้องเบิกความด้วยวาจา -- ห้ามพยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่น -- การถามพยาน -- การพิสูจน์ต่อพยาน -- การเสนอบันทึกคำพยาน -- การสืบพยานเอกสาร -- การคัดค้านพยานเอกสาร -- เอกสารมหาชน -- การตรวจพยานหลักฐาน -- พยานผู้เชี่ยวชาญ -- พยานหลักฐานตามประมวลรัษฎากร -- พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน -- การตรวจพยานหลักฐานก่อนวันสืบพยาน -- การยื่นบัญชีระบุพยานคดีอาญา -- หน้าที่นำสืบในคดีอาญา -- พยานหลักฐานในคดีอาญา -- การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน -- อำนาจศาลในการสืบพยานเพิ่มเติม -- เดินเผชิญสืบและส่งประเด็น -- การเบิกความโดยผ่านทางจอภาพ -- พยานบุคคล -- พยานเอกสาร -- พยานวัตถุ -- ผู้เชี่ยวชาญ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544