การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว = Transportation for tourism / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.  (Text) (Text)

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2489-
Call no.: HE199.9 .บ734 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : ธรรมสาร, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 287 หน้า : ภาพประกอบNotes: แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: การขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว.ISBN: 9786163355102Other title: Transportation for tourism [Parallel title]Subject(s): การขนส่ง -- การขนส่งผู้โดยสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการท่องเที่ยวLOC classification: HE199.9 | .บ734 2556
Contents:บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 3 การให้บริการและประเภทของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 4 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทางถนนหรือด้วยรถยนต์ -- บทที่ 5 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทางรางหรือด้วยรถไฟ -- บทที่ 6 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำหรือด้วยเรือ -- บทที่ 7 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทางอากาศหรือด้วยเครื่องบิน -- บทที่ 8 การประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 9 โครงสร้างเศรษฐกิจของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 10 การจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 11 การตลาดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 12 การเงินของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 13 บทบาทของรัฐบาลต่อการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 14 หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 15 การพัฒนาการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- ภาคผนวกที่ 1 การเตรียมความพร้อมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวของไทยสู่การเป็นศูนย์กลางประชาคมอาเซียน -- ภาคผนวกที่ 2 ศัพท์การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวที่ควรรู้.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HE199.9 .บ734 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014318126
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HE199.9 .บ734 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014318118
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks TRAN HE 2013 626068 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014354576
รายการจองทั้งหมด: 0

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: การขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว.

บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 3 การให้บริการและประเภทของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 4 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทางถนนหรือด้วยรถยนต์ -- บทที่ 5 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทางรางหรือด้วยรถไฟ -- บทที่ 6 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำหรือด้วยเรือ -- บทที่ 7 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทางอากาศหรือด้วยเครื่องบิน -- บทที่ 8 การประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 9 โครงสร้างเศรษฐกิจของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 10 การจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 11 การตลาดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 12 การเงินของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 13 บทบาทของรัฐบาลต่อการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 14 หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 15 การพัฒนาการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- ภาคผนวกที่ 1 การเตรียมความพร้อมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวของไทยสู่การเป็นศูนย์กลางประชาคมอาเซียน -- ภาคผนวกที่ 2 ศัพท์การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวที่ควรรู้.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544