การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 : กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ = The provincial administration of Siam, 1992-1915 : The ministry of the interior under Prince Damrong Rajanubhab / เตช บุนนาค ผู้เขียน ; ภรณี กาญจนนัษฐิติ ผู้แปล ; พรรณี ฉัตรพลรักษ์, อรรถจักร สัตยานุรักษ์ บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

เตช บุนนาค
ภรณี กาญจนัษฐิติ | พรรณี ฉัตรพลรักษ์ | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
Call no.: JS7153.3.ก2 ต72 2548Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 [2005]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2Description: 18, 369 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่Notes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2532.ISBN: 9745719374; 9789745719378Subject(s): ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486กระทรวงมหาดไทย -- ประวัติการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ประวัติLOC classification: JS7153.3.ก2 | ต72 2548
Contents:ตอน 1 ประเทศสยาม พ.ศ. 2435 -- การปกครองส่วนกลาง -- การปกครองส่วนท้องถิ่น -- ตอน 2 ความกดดันจากภายนอกและการปฏิรูปในระยะแรก -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ -- การปฏิรูปการปกครองส่วนกลางในระยะแรก -- การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะแรก -- ตอน 3 การเข้ามามีบทบาทในการปกครองของกรมหลวงดำรงราชานุภาพ -- การปกครองแผนใหม่ -- การก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย -- การแสวงหาระบบการปกครองท้องถิ่นแบบใหม่ -- การสถาปนาระบบ “เทศาภิบาล” ในการปกครองส่วนท้องถิ่น -- ตอน 4 กุศโลบายของการสถาปนาระบบเทศาภิบาลในการปกครองส่วนท้องถิ่น -- การรวมประเทศราชและหัวเมืองชั้นนอก -- กุศโลบายในการตั้งมณฑลและการปกครองส่วนท้องถิ่น -- การปกครองอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน -- ตอน 5 การขยายตัวของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2442-2458 -- ตอน 6 การประสบความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2435-2458 -- การลาออกจากตำแหน่งของกรมพระดำรงราชานุภาพ -- ความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2435-2458 -- ภาคผนวก 1 ประชากรของสยาม ใน พ.ศ. 2435 -- ผนวก 2 การสถาปนามณฑลต่างๆ -- ผนวก 3 หัวเมืองต่างๆ ในมณฑลต่างๆ -- ผนวก 4 สมุหเทศาภิบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2436-2458 -- ผนวก 5 จำนวนอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านในมณฑลต่างๆ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2436-2442 -- ผนวก 6 เมืองขึ้นและจังหวัดต่างๆ ในบริเวณต่างๆ.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-05 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ต72 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014318043
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ต72 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014318050
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ต72 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010669050
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ต72 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010669068
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room JS7153.3.ก2 ต72 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/11/2021 31379015113005
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ต72 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015249007
Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter JS7153.3.ก2 ต72 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015367593

การเมืองการปกครอง

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ต72 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015178461
Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter JS7153.3.ก2 ต72 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010669043

การเมืองการปกครอง

รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.3.ก2 ก684 2560 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและบัตรของทุกหน่วยงานราชการ : JS7153.3.ก2 ก684 2560 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและบัตรของทุกหน่วยงานราชการ : JS7153.3.ก2 ก9564 2559 การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต / JS7153.3.ก2 ต72 2548 การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 : กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ = The provincial administration of Siam, 1992-1915 : The ministry of the interior under Prince Damrong Rajanubhab / JS7153.3.ก2 ธ36 2558 โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น / JS7153.3.ก2 น242 2551 คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Local cooperation manual / JS7153.3.ก2 ร64 2558 รายงานเรื่องแนวทางการปฏิรูปการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น /

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2532.

ตอน 1 ประเทศสยาม พ.ศ. 2435 -- การปกครองส่วนกลาง -- การปกครองส่วนท้องถิ่น -- ตอน 2 ความกดดันจากภายนอกและการปฏิรูปในระยะแรก -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ -- การปฏิรูปการปกครองส่วนกลางในระยะแรก -- การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะแรก -- ตอน 3 การเข้ามามีบทบาทในการปกครองของกรมหลวงดำรงราชานุภาพ -- การปกครองแผนใหม่ -- การก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย -- การแสวงหาระบบการปกครองท้องถิ่นแบบใหม่ -- การสถาปนาระบบ “เทศาภิบาล” ในการปกครองส่วนท้องถิ่น -- ตอน 4 กุศโลบายของการสถาปนาระบบเทศาภิบาลในการปกครองส่วนท้องถิ่น -- การรวมประเทศราชและหัวเมืองชั้นนอก -- กุศโลบายในการตั้งมณฑลและการปกครองส่วนท้องถิ่น -- การปกครองอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน -- ตอน 5 การขยายตัวของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2442-2458 -- ตอน 6 การประสบความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2435-2458 -- การลาออกจากตำแหน่งของกรมพระดำรงราชานุภาพ -- ความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2435-2458 -- ภาคผนวก 1 ประชากรของสยาม ใน พ.ศ. 2435 -- ผนวก 2 การสถาปนามณฑลต่างๆ -- ผนวก 3 หัวเมืองต่างๆ ในมณฑลต่างๆ -- ผนวก 4 สมุหเทศาภิบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2436-2458 -- ผนวก 5 จำนวนอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านในมณฑลต่างๆ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2436-2442 -- ผนวก 6 เมืองขึ้นและจังหวัดต่างๆ ในบริเวณต่างๆ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544