ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.ธวัช วิชัยดิษฐ วราภรณ์ วิชัยดิษฐ.  (Text) (Text)

ธวัช วิชัยดิษฐ, 2483-2541
Call no.: JQ1745 .ท64 2541Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541 [1998]Description: 145 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบNotes: 23 ธันวาคม 2541 ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม.; พร้อมด้วย: การเมือง : โลกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง / ธวัช วิชัยดิษฐ.Subject(s): ธวัช วิชัยดิษฐ, 2483-2541วราภรณ์ วิชัยดิษฐ, 2484-2541วิชัยดิษฐ (นาม)ไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JQ1745 | .ท64 2541
Contents:การเมือง: โลกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง / ธวัช วิชัยดิษฐ -- รัฐบาล -- รัฐบาล : ความขัดแย้งภายใน -- รัฐบาล : ยึดโรงกลั่นฯ -- รัฐบาล : ครม. -- ครม. : สปิริตทางการเมือง -- การเมืองไทย : การเมืองของการสวามิภักดิ์ -- การบริหาร : PUBLIC ETHICS & MORALITY -- ระบบบริหาร : การประปานครหลวง -- การบริหารความยากจน -- การบริหาร : ความสามารถทางการบริหารและการจัดการทรัพยากร -- การบริหาร : การแก้ปัญหาพื้นฐาน -- การบริหาร : การเลือกตั้ง -- การบริหารราชการส่วนภูมิภาค -- การเมือง : ลักษณะประชาธิปไตย -- การเมือง : รัฐสภา -- สถาบันทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน -- ระบบราชการ : การปรับปรุงแก้ไข -- ระบบราชการ : บทบาททางการเมือง -- แนวความคิด : การพัฒนาชนบท.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ท64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
หนังสือส่งซ่อม 12/04/16 31379015090286
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1998 626180 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014318506
รายการจองทั้งหมด: 0

23 ธันวาคม 2541 ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม.

พร้อมด้วย: การเมือง : โลกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง / ธวัช วิชัยดิษฐ.

การเมือง: โลกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง / ธวัช วิชัยดิษฐ -- รัฐบาล -- รัฐบาล : ความขัดแย้งภายใน -- รัฐบาล : ยึดโรงกลั่นฯ -- รัฐบาล : ครม. -- ครม. : สปิริตทางการเมือง -- การเมืองไทย : การเมืองของการสวามิภักดิ์ -- การบริหาร : PUBLIC ETHICS & MORALITY -- ระบบบริหาร : การประปานครหลวง -- การบริหารความยากจน -- การบริหาร : ความสามารถทางการบริหารและการจัดการทรัพยากร -- การบริหาร : การแก้ปัญหาพื้นฐาน -- การบริหาร : การเลือกตั้ง -- การบริหารราชการส่วนภูมิภาค -- การเมือง : ลักษณะประชาธิปไตย -- การเมือง : รัฐสภา -- สถาบันทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน -- ระบบราชการ : การปรับปรุงแก้ไข -- ระบบราชการ : บทบาททางการเมือง -- แนวความคิด : การพัฒนาชนบท.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544