โรคกระดูกสันหลังเสื่อม : หลักฐานเชิงประจักษ์ = Degenerative disease of the spine : an evidence-based approach. เล่ม 1 / กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย, เสมอเดือน คามวัลย์, ชัช สุมนานนท์.  (Text) (Text)

กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
เสมอเดือน คามวัลย์ | ชัช สุมนานนท์
Call no.: WE725 .ก363 2554 ล. 1Publication: [ขอนแก่น] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-อ, 522, [89] หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162230769Other title: Degenerative disease of the spine : an evidence-based approach [Parallel title]Subject(s): กระดูกสันหลังโรคกระดูกสันหลัง
Contents:1 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทางออร์โธปิดิกส์ -- 2 ระบาดวิทยาของอาการปวดคอและหลัง -- 3 พัฒนาการและกายวิภาคของกระดูกสันหลัง -- 4 การผ่าตัดเข้าหากระดุกสันหลัง -- 5 กระดูกสันหลังพรุน -- 6 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกสันหลัง -- 7 ชีววัสดุในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง -- 8 กระดูกปลูกและสารกระตุ้นการเชื่อมกระดูกสันหลัง -- 9 ประสาทสรีรวิทยาของอาการปวดกระดูกสันหลัง -- 10 การซักประวัติและตรวจร่างกายของกระดูกสันหลัง -- 11 การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาของกระดูกสันหลังเสื่อม -- 12 ไฟฟ้าวินิจฉัยในโรครากประสาท -- 13 พยาธิวิทยาของโรคกระดูกสันหลังเสื่อม -- 14 การรักษาอาการปวดคอและหลังโดยวิธีไม่ผ่าตัด -- 15 การรักษาอาการปวดคอและหลังโดยการทำหัตถการหรือผ่าตัด -- 16 การระงับความปวดระหว่างการผ่าตัดกระดูกสันหลัง -- 17 เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังผ่าตัดและอุปกรณ์พยุงกระดูกสันหลัง -- 18 การประเมินผลด้านสุขภาพในโรคกระดูกสันหลังเสื่อม -- 19 หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม -- 20 โรครากประสาทส่วนคอ -- 21 โรคไขสันหลังส่วนคอจากกระดูกสันหลังเสื่อม -- 22 หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอปลิ้น -- 23 การกลายเป็นกระดูกของ posterior longitudinal ligament และ ligamentum flavum -- 24 การเชื่อมและยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอ -- 25 หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอเทียม -- 26 การผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอโดยวิธีเปิดแผลเล็ก -- 27 ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ -- 28 ความผิดปกติของกระดูกสันหลังส่วนอกเสื่อม29 หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม -- 30 หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวปลิ้น -- 31 หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเทียม -- 32 กระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมและข้อ facet เสื่อม -- 33 ช่องกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบ -- 34 กระดูกสันหลังส่วนเอวเลื่อน -- 35 กระดูกสันหลังส่วนเอวคดจากกระดูกสันหลังเสื่อม -- 36 การเชื่อมและยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนเอว -- 37 การทำให้กระดูกสันหลังมั่นคงแบบพลวัตทางด้านหลัง -- 38 การผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวโดยวิธีเปิดแผลเล็ก -- 39 การผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยอาศัยภาพนำวิถี -- 40 ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว -- 41 ความล้มเหลวหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว -- 42 ปวดข้อ sacroiliac.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WE725 .ก363 2554 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005512083
รายการจองทั้งหมด: 0

1 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทางออร์โธปิดิกส์ -- 2 ระบาดวิทยาของอาการปวดคอและหลัง -- 3 พัฒนาการและกายวิภาคของกระดูกสันหลัง -- 4 การผ่าตัดเข้าหากระดุกสันหลัง -- 5 กระดูกสันหลังพรุน -- 6 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกสันหลัง -- 7 ชีววัสดุในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง -- 8 กระดูกปลูกและสารกระตุ้นการเชื่อมกระดูกสันหลัง -- 9 ประสาทสรีรวิทยาของอาการปวดกระดูกสันหลัง -- 10 การซักประวัติและตรวจร่างกายของกระดูกสันหลัง -- 11 การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาของกระดูกสันหลังเสื่อม -- 12 ไฟฟ้าวินิจฉัยในโรครากประสาท -- 13 พยาธิวิทยาของโรคกระดูกสันหลังเสื่อม -- 14 การรักษาอาการปวดคอและหลังโดยวิธีไม่ผ่าตัด -- 15 การรักษาอาการปวดคอและหลังโดยการทำหัตถการหรือผ่าตัด -- 16 การระงับความปวดระหว่างการผ่าตัดกระดูกสันหลัง -- 17 เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังผ่าตัดและอุปกรณ์พยุงกระดูกสันหลัง -- 18 การประเมินผลด้านสุขภาพในโรคกระดูกสันหลังเสื่อม -- 19 หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม -- 20 โรครากประสาทส่วนคอ -- 21 โรคไขสันหลังส่วนคอจากกระดูกสันหลังเสื่อม -- 22 หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอปลิ้น -- 23 การกลายเป็นกระดูกของ posterior longitudinal ligament และ ligamentum flavum -- 24 การเชื่อมและยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอ -- 25 หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอเทียม -- 26 การผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอโดยวิธีเปิดแผลเล็ก -- 27 ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ -- 28 ความผิดปกติของกระดูกสันหลังส่วนอกเสื่อม

29 หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม -- 30 หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวปลิ้น -- 31 หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเทียม -- 32 กระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมและข้อ facet เสื่อม -- 33 ช่องกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบ -- 34 กระดูกสันหลังส่วนเอวเลื่อน -- 35 กระดูกสันหลังส่วนเอวคดจากกระดูกสันหลังเสื่อม -- 36 การเชื่อมและยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนเอว -- 37 การทำให้กระดูกสันหลังมั่นคงแบบพลวัตทางด้านหลัง -- 38 การผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวโดยวิธีเปิดแผลเล็ก -- 39 การผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยอาศัยภาพนำวิถี -- 40 ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว -- 41 ความล้มเหลวหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว -- 42 ปวดข้อ sacroiliac.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544