กฎหมายภาษีอากร / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.  (Text) (Text)

ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
Call no.: K4460 .ศ74 2556Series: โครงการตำราและสื่อการสอน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์): Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ จตุลักษณ์ 79, [2556] [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่Description: 291 หน้า : ภาพประกอบNotes: ปรับปรุงใหม่จาก: คำอธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร 2547.ISBN: 9786169192602; 6169192607Subject(s): ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: K4460 | .ศ74 2556
Contents:บทเบื้องต้น -- บทที่ 1 ความหมายกฎหมายภาษีอากร -- 1.1 ลักษณะของภาษีอากร -- 1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนการใช้บริการสาธารณะในระบบกฎหมายการคลังฝรั่งเศส -- 1.3 พัฒนาการทางความหมายภาษี -- บทที่ 2 ที่มาภาษีอากรไทย -- 2.1 แนวความคิดทางสังคมวิทยา -- 2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการจัดเก็บภาษีกับระบบเศรษฐกิจและสังคม -- บทที่ 3 หลักทั่วไปกฎหมายภาษีอากร -- 3.1 หลักการทำรายได้ -- 3.2 หลักการบริหารภาษีอากร -- 3.3 หลักภาระภาษี -- บทที่ 4 หลักการพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร -- 4.1 หลักความชอบด้วยกฎหมายภาษีอากร -- 4.2 หลักความเสมอภาคทางภาษีอากร -- 4.3 หลักการบังคับใช้เป็นการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร -- 4.4 หลักความเป็นกลางและการแทรกแซงทางภาษี -- บทที่ 5 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร -- 5.1 การกำหนดฐานภาษี -- 5.2 การกำหนดวิธีการคำนวณภาษี -- 5.3 การกำหนดวิธีการยื่นแบบแสดงรายการและการจัดเก็บภาษี -- บทที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร -- 6.1 ขอบเขต ความหมายและลักษณะของข้อพิพาท -- 6.2 การระงับข้อพิพาทภายในฝ่ายปกครอง -- 6.3 การระงับข้อพิพาทในชั้นศาล.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2016-10 (Foreign)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4460 .ศ74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014324520
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4460 .ศ74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014324538
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW K 2013 626248 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379014185590
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW K 2013 626248 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379014185582
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW K 2013 626248 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2021 31379014324496
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW K 2013 626248 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2021 31379014324512
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K4460 .ศ74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014324462
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K4460 .ศ74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014324470
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K4460 .ศ74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014324488
รายการจองทั้งหมด: 0

ปรับปรุงใหม่จาก: คำอธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร 2547.

บทเบื้องต้น -- บทที่ 1 ความหมายกฎหมายภาษีอากร -- 1.1 ลักษณะของภาษีอากร -- 1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนการใช้บริการสาธารณะในระบบกฎหมายการคลังฝรั่งเศส -- 1.3 พัฒนาการทางความหมายภาษี -- บทที่ 2 ที่มาภาษีอากรไทย -- 2.1 แนวความคิดทางสังคมวิทยา -- 2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการจัดเก็บภาษีกับระบบเศรษฐกิจและสังคม -- บทที่ 3 หลักทั่วไปกฎหมายภาษีอากร -- 3.1 หลักการทำรายได้ -- 3.2 หลักการบริหารภาษีอากร -- 3.3 หลักภาระภาษี -- บทที่ 4 หลักการพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร -- 4.1 หลักความชอบด้วยกฎหมายภาษีอากร -- 4.2 หลักความเสมอภาคทางภาษีอากร -- 4.3 หลักการบังคับใช้เป็นการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร -- 4.4 หลักความเป็นกลางและการแทรกแซงทางภาษี -- บทที่ 5 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร -- 5.1 การกำหนดฐานภาษี -- 5.2 การกำหนดวิธีการคำนวณภาษี -- 5.3 การกำหนดวิธีการยื่นแบบแสดงรายการและการจัดเก็บภาษี -- บทที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร -- 6.1 ขอบเขต ความหมายและลักษณะของข้อพิพาท -- 6.2 การระงับข้อพิพาทภายในฝ่ายปกครอง -- 6.3 การระงับข้อพิพาทในชั้นศาล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544