พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก เชิงอธิบาย พ.ศ. 2555 / บรรณาธิการข้อมูล/รูปเล่ม กัลยรัตน์ กานัง.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
กัลยรัตน์ กานัง
Call no.: LAW KPT 2012 626267Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 278 หน้าNotes: ฉบับพิมพ์ซ้ำ.ISBN: 9789745209862Subject(s): การขนส่งทางบก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
Contents:1. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ปรับปรุงใหม่สุด -- หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก -- หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก -- หมวด 3 การประกอบการขนส่ง -- หมวด 4 การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง -- หมวด 5 การรับจัดการขนส่ง -- หมวด 6 รถ -- หมวด 7 ผู้ประจำรถ -- หมวด 8 ผู้โดยสาร -- หมวด 9 สถานีขนส่ง -- หมวด 10 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล -- บัญชีอัตราภาษีรถ -- อัตราค่าธรรมเนียม -- ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่สำคัญ -- 2. กฎกระทรวง -- ก๊าซ -- ความรู้ความสามารถ -- นายตรวจต้องแต่งกาย -- ต่ออายุใบอนุญาต -- ประกอบการขนส่ง -- ผู้ขับรถต้องแต่งกาย -- ผู้บริการ -- ผู้ประจำรถ -- ผู้เก็บค่าโดยสาร ต้องแต่งกาย -- มาตรฐาน -- ยกเว้น -- รถขนาดเล็ก -- สถานตรวจสภาพรถจัดตั้ง ขอใบอนุญาต -- ออกใบอนุญาตตั้งสถานตรวจสภาพรถ -- 3. ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับใหม่ที่สำคัญ -- 1. คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (รับรองมาตรฐาน) -- 2. คัสซีและตัวถังรถขนส่ง -- 3. เงินสินบนรางวัลการดำเนินงาน -- 4. ต่ออายุใบอนุญาต -- 5. แต่งตั้งผู้ตรวจการ : พนักงานตรวจสภาพ -- 6. ตรวจสภาพรถ -- 7. รถใช้ก๊าซธรรมชาติ -- 8. โรงเรียนสอนขับรถ -- 9. วิธีแก้ปัญหาทบทวนให้มี "ฉบับที่...".
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2012 626267 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014323407
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2012 626267 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014323415
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2012 626267 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014323381
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2012 626267 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014323399
รายการจองทั้งหมด: 0

ฉบับพิมพ์ซ้ำ.

1. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ปรับปรุงใหม่สุด -- หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก -- หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก -- หมวด 3 การประกอบการขนส่ง -- หมวด 4 การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง -- หมวด 5 การรับจัดการขนส่ง -- หมวด 6 รถ -- หมวด 7 ผู้ประจำรถ -- หมวด 8 ผู้โดยสาร -- หมวด 9 สถานีขนส่ง -- หมวด 10 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล -- บัญชีอัตราภาษีรถ -- อัตราค่าธรรมเนียม -- ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่สำคัญ -- 2. กฎกระทรวง -- ก๊าซ -- ความรู้ความสามารถ -- นายตรวจต้องแต่งกาย -- ต่ออายุใบอนุญาต -- ประกอบการขนส่ง -- ผู้ขับรถต้องแต่งกาย -- ผู้บริการ -- ผู้ประจำรถ -- ผู้เก็บค่าโดยสาร ต้องแต่งกาย -- มาตรฐาน -- ยกเว้น -- รถขนาดเล็ก -- สถานตรวจสภาพรถจัดตั้ง ขอใบอนุญาต -- ออกใบอนุญาตตั้งสถานตรวจสภาพรถ -- 3. ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับใหม่ที่สำคัญ -- 1. คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (รับรองมาตรฐาน) -- 2. คัสซีและตัวถังรถขนส่ง -- 3. เงินสินบนรางวัลการดำเนินงาน -- 4. ต่ออายุใบอนุญาต -- 5. แต่งตั้งผู้ตรวจการ : พนักงานตรวจสภาพ -- 6. ตรวจสภาพรถ -- 7. รถใช้ก๊าซธรรมชาติ -- 8. โรงเรียนสอนขับรถ -- 9. วิธีแก้ปัญหาทบทวนให้มี "ฉบับที่...".

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544