รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
ธีระพล อรุณะกสิกร
Call no.: LAW KPT 2014 626328Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Description: 191 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2554.ISBN: 9786162692581Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยความรับผิดของราชการ -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
Contents:พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554) -- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books LAW KPT 2014 626328 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379013920088
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2014 626328 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014332473
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2014 625290 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ; ประมวลกฎหมายอาญา / LAW KPT 2014 625305 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / LAW KPT 2014 626328 รวมกฎหมายปกครอง / LAW KPT 2014 626328 รวมกฎหมายปกครอง / LAW KPT 2014 626422 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (พร้อมทั้งระยะเวลาและอายุความ) ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) / LAW KPT 2014 626785 กฎหมายคอมพิวเตอร์. LAW KPT 2014 626785 กฎหมายคอมพิวเตอร์.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2554.

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554) -- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544