เกษตรยั่งยืน : วิถีการเกษตรเพื่ออนาคต ประมวลความรู้และประสบการณ์การเกษตรยั่งยืนจาก 47 ประเทศ / เขียนโดย Coen Reijntjes, Bertus Haverkort and Ann Waters-Bayer ; วิฑูรย์ ปัญญากุล แปล.  (Text) (Text)

ไรท์เจส, โคน์
วอเตอร์-เบเยอร์, แอนน์ | วิฑูรย์ ปัญญากุล | ฮาเวอร์โคร์ท, เบอร์ทัส
Call no.: S471.ท9 ร93 2556Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 368 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม 2547.; แปลจาก: Farming for the future.ISBN: 9786169109020Subject(s): เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทยLOC classification: S471.ท9 | ร93 2556
Contents:ภาคที่ 1 เกษตรยั่งยืนที่พึ่งตนเอง : ทางเลือกต่างๆ -- บทที่ 1 เกษตรกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน -- บทที่ 2 เกษตรยั่งยืน : กระบวนการตัดสินใจอยู่ที่ครอบครัว -- บทที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีโดยเกษตรกร -- ภาค 2 หลักการและแนวทางเกษตรยั่งยืน -- บทที่ 4 เกษตรยั่งยืน และ นิเวศการเกษตร -- บทที่ 5 หลักการนิเวศวิทยาของเกษตรกรรมยั่งยืน -- บทที่ 6 การพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน -- ภาค 3 เชื่อมโยงเกษตรกร และนักวิชาการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน -- บทที่ 7 บทบาทและกิจกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน -- บทที่ 8 กระบวนการและวิธีการพัฒนาเทคนิคเกษตรยั่งยืน -- ภาคผนวก ก. เทคนิคเกษตรยั่งยืน -- ภาคผนวก ข. คำศัพท์สำคัญ -- ภาคผนวก ค. ที่ติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติม.
แสดงรายการนี้ใน: LP. New Book 2021-10 (Thai) Serveymonkey No.1
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks S471.ท9 ร93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015672869
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks S471.ท9 ร93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015672877
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks S471.ท9 ร93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015672885
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks S471.ท9 ร93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015672893
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks S471.ท9 ร93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013927299

ทก 616

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks S471.ท9 ร93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014333968

ทก.616 ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม 2547.

แปลจาก: Farming for the future.

ภาคที่ 1 เกษตรยั่งยืนที่พึ่งตนเอง : ทางเลือกต่างๆ -- บทที่ 1 เกษตรกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน -- บทที่ 2 เกษตรยั่งยืน : กระบวนการตัดสินใจอยู่ที่ครอบครัว -- บทที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีโดยเกษตรกร -- ภาค 2 หลักการและแนวทางเกษตรยั่งยืน -- บทที่ 4 เกษตรยั่งยืน และ นิเวศการเกษตร -- บทที่ 5 หลักการนิเวศวิทยาของเกษตรกรรมยั่งยืน -- บทที่ 6 การพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน -- ภาค 3 เชื่อมโยงเกษตรกร และนักวิชาการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน -- บทที่ 7 บทบาทและกิจกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน -- บทที่ 8 กระบวนการและวิธีการพัฒนาเทคนิคเกษตรยั่งยืน -- ภาคผนวก ก. เทคนิคเกษตรยั่งยืน -- ภาคผนวก ข. คำศัพท์สำคัญ -- ภาคผนวก ค. ที่ติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544