อาเซียน 2015 = ASEAN 2015 / กุลนันทน์ คันธิก เรียบเรียง ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

กุลนันทน์ คันธิก
สุรชาติ บำรุงสุข
Call no.: DOC 2011 626645Series: จุลสารความมั่นคงศึกษา: ฉบับที่ 94.Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 41 หน้าOther title: ASEAN 2015 [Parallel title]Subject(s): อาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Contents:ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) / รศ.ดร. ขจิต จิตตเสวี -- ASEAN 2015 -- กล่าวเปิด / รศ.ดร. สุรชาติ บำรุงสุข -- ภาพรวมอาเซียน / อุศณา พีรานนท์ -- ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค / สุนทร ชัยยินดีภูมิ -- ระบบเชงเกน / ชลดา โชติสุวรรณ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter DOC 2011 626645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014867122
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC 2011 626645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014261219
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC 2011 621481 การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น : DOC 2011 624662 แนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ / DOC 2011 626624 การต่อต้านการก่อความไม่สงบในมลายา : DOC 2011 626645 อาเซียน 2015 = DOC 2012 621660 มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและแบบประเมินตนเอง / DOC 2012 624274 คู่มือการเยี่ยมสำรวจและประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน / DOC 2012 625278 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (2555-2557).

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) / รศ.ดร. ขจิต จิตตเสวี -- ASEAN 2015 -- กล่าวเปิด / รศ.ดร. สุรชาติ บำรุงสุข -- ภาพรวมอาเซียน / อุศณา พีรานนท์ -- ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค / สุนทร ชัยยินดีภูมิ -- ระบบเชงเกน / ชลดา โชติสุวรรณ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544