ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน : ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 21 / สมพงศ์ ชูมาก.  (Text) (Text)

สมพงศ์ ชูมาก, 2485-
Call no.: PLSC JZ 2012 627113Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8Description: 530 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2547.ISBN: 9789741332045; 9741332041Subject(s): ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Contents:บทนำ ภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน -- บทที่ 1 แนวคิดบางประการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- บทที่ 2 รัฐ ชาตินิยม วิวัฒนาการของระบบรัฐและผลประโยชน์แห่งชาติ -- บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ -- บทที่ 4 บรรษัทข้ามชาติ -- บทที่ 5 เอกชน ตัวแสดงระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การที่ไม่ใช่ของรัฐบาล -- บทที่ 6 กระบวนการนโยบายต่างประเทศและนโยบายต่างประเทศ -- บทที่ 7 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสงครามเย็น -- บทที่ 8 ความขัดแย้งเหนือ-ใต้ -- บทที่ 9 กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ -- บทที่ 10 ระบบระหว่างประเทศในปัจจุบัน -- บทที่ 11 บทสรุป -- ภาคผนวก 1 ลำดับการก่อการร้ายครั้งสำคัญ ๆ ต่อสหรัฐอเมริกา และประเทศตะวันตกอื่น ๆ ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1985 ถึง 1993 -- ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของรัฐ กับมูลค่ารวมการขายของบรรษัทข้ามชาติ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PLSC JZ 2012 627113 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/10/2020 31379014343223
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PLSC JZ 2012 627113 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015007256
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2547.

บทนำ ภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน -- บทที่ 1 แนวคิดบางประการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- บทที่ 2 รัฐ ชาตินิยม วิวัฒนาการของระบบรัฐและผลประโยชน์แห่งชาติ -- บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ -- บทที่ 4 บรรษัทข้ามชาติ -- บทที่ 5 เอกชน ตัวแสดงระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การที่ไม่ใช่ของรัฐบาล -- บทที่ 6 กระบวนการนโยบายต่างประเทศและนโยบายต่างประเทศ -- บทที่ 7 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสงครามเย็น -- บทที่ 8 ความขัดแย้งเหนือ-ใต้ -- บทที่ 9 กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ -- บทที่ 10 ระบบระหว่างประเทศในปัจจุบัน -- บทที่ 11 บทสรุป -- ภาคผนวก 1 ลำดับการก่อการร้ายครั้งสำคัญ ๆ ต่อสหรัฐอเมริกา และประเทศตะวันตกอื่น ๆ ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1985 ถึง 1993 -- ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของรัฐ กับมูลค่ารวมการขายของบรรษัทข้ามชาติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544