ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน : ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 21 / สมพงศ์ ชูมาก.  (Text) (Text)

สมพงศ์ ชูมาก, 2485-
Call no.: JZ1242 .ส43 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8Description: 530 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2547.ISBN: 9789741332045; 9741332041Subject(s): ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศLOC classification: JZ1242 | .ส43 2555
Contents:บทนำ ภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน -- บทที่ 1 แนวคิดบางประการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- บทที่ 2 รัฐ ชาตินิยม วิวัฒนาการของระบบรัฐและผลประโยชน์แห่งชาติ -- บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ -- บทที่ 4 บรรษัทข้ามชาติ -- บทที่ 5 เอกชน ตัวแสดงระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การที่ไม่ใช่ของรัฐบาล -- บทที่ 6 กระบวนการนโยบายต่างประเทศและนโยบายต่างประเทศ -- บทที่ 7 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสงครามเย็น -- บทที่ 8 ความขัดแย้งเหนือ-ใต้ -- บทที่ 9 กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ -- บทที่ 10 ระบบระหว่างประเทศในปัจจุบัน -- บทที่ 11 บทสรุป -- ภาคผนวก 1 ลำดับการก่อการร้ายครั้งสำคัญ ๆ ต่อสหรัฐอเมริกา และประเทศตะวันตกอื่น ๆ ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1985 ถึง 1993 -- ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของรัฐ กับมูลค่ารวมการขายของบรรษัทข้ามชาติ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JZ1242 .ส43 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014343223
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PLSC JZ 2012 627113 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379015007256
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2547.

บทนำ ภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน -- บทที่ 1 แนวคิดบางประการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- บทที่ 2 รัฐ ชาตินิยม วิวัฒนาการของระบบรัฐและผลประโยชน์แห่งชาติ -- บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ -- บทที่ 4 บรรษัทข้ามชาติ -- บทที่ 5 เอกชน ตัวแสดงระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การที่ไม่ใช่ของรัฐบาล -- บทที่ 6 กระบวนการนโยบายต่างประเทศและนโยบายต่างประเทศ -- บทที่ 7 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสงครามเย็น -- บทที่ 8 ความขัดแย้งเหนือ-ใต้ -- บทที่ 9 กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ -- บทที่ 10 ระบบระหว่างประเทศในปัจจุบัน -- บทที่ 11 บทสรุป -- ภาคผนวก 1 ลำดับการก่อการร้ายครั้งสำคัญ ๆ ต่อสหรัฐอเมริกา และประเทศตะวันตกอื่น ๆ ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1985 ถึง 1993 -- ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของรัฐ กับมูลค่ารวมการขายของบรรษัทข้ามชาติ.

ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 8 เป็นต้นไป เปลี่ยนจาก JX1395 .ส43 เป็น JZ1242 .ส43

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544