ตามรอยพระยุคลบาท-- ครูแห่งแผ่นดิน / สุเมธ ตันติเวชกุล.  (Text) (Text)

สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-
Call no.: DS570.3.ภ7 ส71655 2557Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 206 หน้า : ภาพสีประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.ISBN: 9789740331247Subject(s): ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทยLOC classification: DS570.3.ภ7 | ส71655 2557
Contents:ครูแห่งแผ่นดิน -- พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -- 60 ปีครองราชย์ ประโยชน์สุขประชาราษฎร์ -- ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -- ความเป็นผู้นำในการบริหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -- เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน -- เศรษฐกิจพอเพียงกับวิกฤตโลก -- ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -- การพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง -- พระมหากรุณาธิคุณต่อชาวนาไทย -- แนวพระราชดำริในการพัฒนากรุงเทพมหานคร -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถิตในดวงใจประชาชน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS570.3.ภ7 ส71655 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013932372
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DS570.3.ภ7 ส7168 หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท / DS570.3.ภ7 ส7168 หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท / DS570.3.ภ7 ส7185 2554 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนครลำปาง. DS570.3.ภ7 ส71655 2557 ตามรอยพระยุคลบาท-- ครูแห่งแผ่นดิน / DS570.3.ภ7 ส71715 2555 ตามรอยพ่อ ก-ฮ : รวม 309 คำที่คนไทยควรรู้ จากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ พระราชดำรัส / DS570.3.ภ7 ห352 หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 / DS570.3.ภ7 ห353 หนังสือที่ระลึกพิธีทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติยศ "รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พฤษภาคม พ.ศ. 2549 =

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.

ครูแห่งแผ่นดิน -- พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -- 60 ปีครองราชย์ ประโยชน์สุขประชาราษฎร์ -- ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -- ความเป็นผู้นำในการบริหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -- เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน -- เศรษฐกิจพอเพียงกับวิกฤตโลก -- ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -- การพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง -- พระมหากรุณาธิคุณต่อชาวนาไทย -- แนวพระราชดำริในการพัฒนากรุงเทพมหานคร -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถิตในดวงใจประชาชน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544