Banyong Phongphānit khīan / bannāthikān Pokpong Čhanwit , Thanatha Chindanon.

บรรยง พงษ์พานิช เขียน / บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์, ฐณฐ จินดานนท์.  (Text) (Text)

Banyong Pongpanich. Pokpong Čhanwit. Thanatha Chindanon.
บรรยง พงษ์พานิช
ปกป้อง จันวิทย์ | ฐณฐ จินดานนท์
Call no.: HG5750.55.ก3 บ444 2557Publication: Krung Thēp... Bō̜risat ʻŌphēnwœ̄n Phaplitching Čhamkat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โอเพ่นเวิลด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2557 [2014]Edition: Phim khrang rǣk. Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 238 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786169159780; 6169159782Subject(s): ตลาดหลักทรัพย์ -- ไทยหุ้นและการเล่นหุ้น -- ไทยไทย -- ภาวะเศรษฐกิจLOC classification: HG5750.55.ก3 | บ444 2557
Contents:ตลาดหุ้นไทย -- อีกวันในตลาดหุ้นไทย -- หุ้นตกหนักอีกแล้ว -- ตลาดหุ้นที่ดีเป็นอย่างไร -- ทุกอย่างเกิดแต่เหตุ -- เซียนหุ้น -- ภาวะวุ่นภาวะหุ้น -- ทำไมผมถึงไม่กล้าเล่นหุ้น -- 6 เหตุผล ทำไมเราไม่ควรเล่นหุ้นด้วยตนเอง -- ว่าด้วยภาษีในตลาดหุ้น -- Capital Gains Tax : ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น -- Capital Gains Tax... อีกที -- ความเหลื่อมล้ำ -- จำนำข้าว -- บทวิเคราะห์ตื้นๆ โครงการรับจำนำข้าว -- คำเตือนจากนายเข้ม เย็นยิ่งว่าด้วยกฎเหล็กสำหรับผู้บริหารเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ -- กับดักประเทศไทย -- กระตุ้นเศรษฐกิจ... อีกแล้ว! -- อุทาหรณ์วิมเบิลดัน --โอ้ว่าความรักชาติ: มายาคติที่ทำร้ายตัวเองได้อย่างลึกซึ้ง -- มายาคติชาตินิยม -- การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ -- แปรรูปรัฐวิสาหกิจ = ขายชาติ? -- แปรรูปอย่างไรให้มีคุณภาพ -- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ทำอะไร-- โดยใคร-- เพื่อใคร -- การพัฒนาอย่างยั่งยืน -- อ่านหนังสืออาจารย์เสนาะว่าด้วยการโยกย้ายข้าราชการ -- รากฐานและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (1) -- รากฐานและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (2) -- รากฐานและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (3) -- ข้อเสนอต่อประเทศไทย. 1 ปูพื้นเรื่องปัญหา -- 2. ขวัญใจรากหญ้า-- บทวิเคราะห์ที่มาของปัญหา -- 3. สภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป -- 4. สี่เท้ายังรู้พลาด คนฉลาดยังรู้พลั้ง ตอนที่ 1 -- 5. สี่เท้ายังรู้พลาด คนฉลาดยังรู้พลั้ง ตอนที่ 2 -- 6. วิเคราะห์ "ระบอบทักษิณ" ข้อดี ข้อด้อย จุดรุ่งเรือง จุดเสื่อมถอย และจุดตกต่ำ -- 7. ทางออกจากกับดักความขัดแย้งและก้าวต่อไปของประเทศไทย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG5750.55.ก3 บ444 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014393780
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG5750.55.ก3 บ444 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014393772
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG5750.55.ก3 บ444 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014284237
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG5750.55.ก3 บ444 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014284245
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HG5750.55.ก3 น734 2552 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / HG5750.55.ก3 น6364 2553 ความพึงพอใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ติดต่อกับนักลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ : HG5750.55.ก3 บ444 2557 บรรยง พงษ์พานิช เขียน / HG5750.55.ก3 บ444 2557 บรรยง พงษ์พานิช เขียน / HG5750.55.ก3 บ722 2554 ดัชนีความผันผวนในประเทศไทยและการใช้เป็นข้อมูลสำหรับการลงทุน / HG5750.55.ก3 บ725 2554 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหุ้นรายอุตสาหกรรมกับวัฏจักรธุรกิจของประเทศไทย / HG5750.55.ก3 ป463 2555 กลยุทธ์การส่งสัญญาณเพื่อลดผลกระทบจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน :

ตลาดหุ้นไทย -- อีกวันในตลาดหุ้นไทย -- หุ้นตกหนักอีกแล้ว -- ตลาดหุ้นที่ดีเป็นอย่างไร -- ทุกอย่างเกิดแต่เหตุ -- เซียนหุ้น -- ภาวะวุ่นภาวะหุ้น -- ทำไมผมถึงไม่กล้าเล่นหุ้น -- 6 เหตุผล ทำไมเราไม่ควรเล่นหุ้นด้วยตนเอง -- ว่าด้วยภาษีในตลาดหุ้น -- Capital Gains Tax : ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น -- Capital Gains Tax... อีกที -- ความเหลื่อมล้ำ -- จำนำข้าว -- บทวิเคราะห์ตื้นๆ โครงการรับจำนำข้าว -- คำเตือนจากนายเข้ม เย็นยิ่งว่าด้วยกฎเหล็กสำหรับผู้บริหารเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ -- กับดักประเทศไทย -- กระตุ้นเศรษฐกิจ... อีกแล้ว! -- อุทาหรณ์วิมเบิลดัน --โอ้ว่าความรักชาติ: มายาคติที่ทำร้ายตัวเองได้อย่างลึกซึ้ง -- มายาคติชาตินิยม -- การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ -- แปรรูปรัฐวิสาหกิจ = ขายชาติ? -- แปรรูปอย่างไรให้มีคุณภาพ -- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ทำอะไร-- โดยใคร-- เพื่อใคร -- การพัฒนาอย่างยั่งยืน -- อ่านหนังสืออาจารย์เสนาะ

ว่าด้วยการโยกย้ายข้าราชการ -- รากฐานและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (1) -- รากฐานและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (2) -- รากฐานและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (3) -- ข้อเสนอต่อประเทศไทย. 1 ปูพื้นเรื่องปัญหา -- 2. ขวัญใจรากหญ้า-- บทวิเคราะห์ที่มาของปัญหา -- 3. สภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป -- 4. สี่เท้ายังรู้พลาด คนฉลาดยังรู้พลั้ง ตอนที่ 1 -- 5. สี่เท้ายังรู้พลาด คนฉลาดยังรู้พลั้ง ตอนที่ 2 -- 6. วิเคราะห์ "ระบอบทักษิณ" ข้อดี ข้อด้อย จุดรุ่งเรือง จุดเสื่อมถอย และจุดตกต่ำ -- 7. ทางออกจากกับดักความขัดแย้งและก้าวต่อไปของประเทศไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544