Phra rātphongsāwadān Khamēn : chabap khat lō̜k čhāk khamphī bailān. Lēm 1 / plǣ læ rīaprīang dōi (Pa Dǣng Mahā) Bunrư̄ang Khatchamā.

พระราชพงศาวดารเขมร : ฉบับคัดลอกจากคัมภีร์ใบลาน. เล่ม 1 / แปลและเรียบเรียงโดย (ปะแดงมหา) บุญเรือง คัชมาย์.  (Text) (Text)

Bunrư̄ang Khatchamā. Mahāwitthayālai Rātchaphat Surin. ʻĀsom Phūmpanyā.
บุญเรือง คัชมาย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. อาศรมภูมิปัญญา
Call no.: DS554.5 .พ46 2545 ล. 1Publication: Surin : ʻĀsom Phūmpanyā Sathāban Rātchaphat Surin, 2545 [2002]. Publication: สุรินทร์ : อาศรมภูมิปัญญา สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2545 [2002]Edition: Phim khrang thī 2. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: ก-ฌ, 267 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2543.ISBN: 9744481285; 9789744481283Subject(s): กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์LOC classification: DS554.5 | .พ46 2545 ล. 1
Contents:1. แผ่นดินพระบาทองค์ชัย -- 2. แผ่นดินพระบาทพญาสูส -- 3. แผ่นดินพระบาทสิริวิจักร -- 4. แผ่นดินพระลำพง -- 5. แผ่นดินพระโองการ -- 6. แผ่นดินพระสุริโยพรรณ -- 7. แผ่นดินพระนิพพานจักร -- 8. แผ่นดินพระสุทธานราชา -- 9. แผ่นดินพระลำพงราชา -- 10. กล่าวถึงประเทศเสียม -- 11. กรุงศรีอยุธยายกทัพตีกรุงกัมพูชา -- 12. พระเจ้ารามาธิบดี โปรดให้ยกทัพไปตีกัมพูชาอีก -- 13. แผ่นดินพระเจ้าปาสาต -- 14. แผ่นดินพระเจ้าปาอาต -- 15. แผ่นดินพระเจ้ากัมบองพิสี (กษัตริย์เสียม) ครองราชย์ได้เพียง 3 เดือน สวรรคตในที่รบ -- 16. แผ่นดินพระศรีสุริโยวงศ์ -- 17. แผ่นดินพระบรมราชา -- 18. แผ่นดินพระธรรมาโศกราช -- 19. แผ่นดินพระอินทราชา (กษัตริย์เสียม) -- 20. แผ่นดินพระเจ้าพญายาต -- 21. แผ่นดินพระนารายณ์ราชา -- 22. แผ่นดินพระเสรีราช -- 23. แผ่นดินสมเด็จพระศรีสุริโยทัย -- 24. แผ่นดินพระศรีธรรมราชา (พระธรรมราชา) -- 25. แผ่นดินพระศรีสุคันธบท -- 26. แผ่นดินพระศรีเชฏฐา (ขุนหลวงพระเสด็จกอน)27. เจ้าพญาสวรรคโลก (เมือง) อาสาไปเกณฑ์กองทัพผีปีศาจช่วยรบ -- 28. แผ่นดินสมเด็จพระบรมรามาจันทราชา -- 29. พระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ์ถึงสมเด็จพระบรมรามาจันทราชา -- 30. สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ์ยกทัพมาตีกรุงกัมพูชา -- 31. ศึกชนช้าง -- 32. กล่าวถึงกรุงเทพบุรีศรีอยุธยา (เมืองเสียม) -- 33. ญวนยกทัพตีกรุงจัมปา (จามหนีมาพึ่งเขมร) -- 34. ย้อนกล่าวถึง "ราชวงศ์พญาร่วง" -- 35. สมเด็จพระปรมินทราราชาธิราชยกทัพไปตีกรุงเสียม -- 36. พระเจ้ากรุงล้านช้างบุรี (กษัตริย์ลาว) ส่งพระราชสาสน์มายังกษัตริย์เขมร ท้า "ชนช้างเอาเมือง" -- 37. สมเด็จพระปรมินทราราชาธิราช ยกทัพไปตีเสียมอีก -- 38. ลาวยกทัพมาตีกรุงกัมพูชา (ลาวแตกทัพ) -- 39. กัมพูชายกทัพไปตีกรุงเสียมอีก -- 40. ปักเขตประเทศที่จังหวัดสระแก้ว -- 41. พระเจ้าหงสาวดียกทัพตีลาว.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS554.5 .พ46 2545 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014363114
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2543.

1. แผ่นดินพระบาทองค์ชัย -- 2. แผ่นดินพระบาทพญาสูส -- 3. แผ่นดินพระบาทสิริวิจักร -- 4. แผ่นดินพระลำพง -- 5. แผ่นดินพระโองการ -- 6. แผ่นดินพระสุริโยพรรณ -- 7. แผ่นดินพระนิพพานจักร -- 8. แผ่นดินพระสุทธานราชา -- 9. แผ่นดินพระลำพงราชา -- 10. กล่าวถึงประเทศเสียม -- 11. กรุงศรีอยุธยายกทัพตีกรุงกัมพูชา -- 12. พระเจ้ารามาธิบดี โปรดให้ยกทัพไปตีกัมพูชาอีก -- 13. แผ่นดินพระเจ้าปาสาต -- 14. แผ่นดินพระเจ้าปาอาต -- 15. แผ่นดินพระเจ้ากัมบองพิสี (กษัตริย์เสียม) ครองราชย์ได้เพียง 3 เดือน สวรรคตในที่รบ -- 16. แผ่นดินพระศรีสุริโยวงศ์ -- 17. แผ่นดินพระบรมราชา -- 18. แผ่นดินพระธรรมาโศกราช -- 19. แผ่นดินพระอินทราชา (กษัตริย์เสียม) -- 20. แผ่นดินพระเจ้าพญายาต -- 21. แผ่นดินพระนารายณ์ราชา -- 22. แผ่นดินพระเสรีราช -- 23. แผ่นดินสมเด็จพระศรีสุริโยทัย -- 24. แผ่นดินพระศรีธรรมราชา (พระธรรมราชา) -- 25. แผ่นดินพระศรีสุคันธบท -- 26. แผ่นดินพระศรีเชฏฐา (ขุนหลวงพระเสด็จกอน)

27. เจ้าพญาสวรรคโลก (เมือง) อาสาไปเกณฑ์กองทัพผีปีศาจช่วยรบ -- 28. แผ่นดินสมเด็จพระบรมรามาจันทราชา -- 29. พระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ์ถึงสมเด็จพระบรมรามาจันทราชา -- 30. สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ์ยกทัพมาตีกรุงกัมพูชา -- 31. ศึกชนช้าง -- 32. กล่าวถึงกรุงเทพบุรีศรีอยุธยา (เมืองเสียม) -- 33. ญวนยกทัพตีกรุงจัมปา (จามหนีมาพึ่งเขมร) -- 34. ย้อนกล่าวถึง "ราชวงศ์พญาร่วง" -- 35. สมเด็จพระปรมินทราราชาธิราชยกทัพไปตีกรุงเสียม -- 36. พระเจ้ากรุงล้านช้างบุรี (กษัตริย์ลาว) ส่งพระราชสาสน์มายังกษัตริย์เขมร ท้า "ชนช้างเอาเมือง" -- 37. สมเด็จพระปรมินทราราชาธิราช ยกทัพไปตีเสียมอีก -- 38. ลาวยกทัพมาตีกรุงกัมพูชา (ลาวแตกทัพ) -- 39. กัมพูชายกทัพไปตีกรุงเสียมอีก -- 40. ปักเขตประเทศที่จังหวัดสระแก้ว -- 41. พระเจ้าหงสาวดียกทัพตีลาว.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544