Mummō̜ng mumkhit 6. [Lēm 4], Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na Ecole Nationale d' Administration (ENA) Sāthāranarat Farangsēt.

มุมมอง มุมคิด 6. [เล่ม 4], Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ Ecole Nationale d' Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส.  (Text) (Text)

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Call no.: PLSC JQ 2013 628498Publication: Nonthaburī : Samnakngān Kō̜. Phō̜., 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2556 [2013]Edition: Phim khrang thī 3. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 216 หน้า : ภาพประกอบNotes: ฉบับพิมพ์ซ้ำ.Other title: Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na Ecole Nationale d' Administration (ENA) Sāthāranarat Farangsēt Other title: Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ Ecole Nationale d' Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส [Portion of title]Subject(s): นโยบายของรัฐ -- ฝรั่งเศสไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรม
Contents:ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : บทพิสูจน์ความบูรณาการหน่วยงานราชการไทย -- ของฝากจากปารีส Customer Journey Mapping -- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) กับการบริหารงานเรือนจำ (Prison Management) -- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของไทยและฝรั่งเศส -- นวัตกรรมก็สามารถสร้างได้ในระบบราชการ -- สมรรถภาพในการปรับตัว กุญแจสู่ความสำเร็จ : แนวคิดจาก TOTAL -- กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไทย-ฝรั่งเศส เปรียบเทียบมุมมอง แนวคิด การดำเนินงานและแนวทางการพัฒนา -- นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมและการพัฒนาผังเมืองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่ประเทศไทย -- อีกไกลไหม-- หากไทยจะไปยืนในจุดเดียวกันกับฝรั่งเศส? การนำความรู้เชิงวิชาการไปสู่การปฏิบัติจริงมุมมองจากฝรั่งเศส : การจัดการความขัดแย้งและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการจัดทำเส้นทางอาชีพของข้าราชการ -- กรอบคิด และตัวอย่างการศึกษาเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ -- ทำอย่างไรให้ข้าราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และเต็มใจ บทพิสูจน์สมรรถนะด้านการบริหารและความเป็นผู้นำ -- หน่วยงานการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ -- ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และลงตัว -- France : How it is today? What is the lesson learn? ฝรั่งเศสในปัจจุบัน-- และเราเรียนรู้อะไรจากมัน -- The Court of Accounts -- รายงานการฝึกอบรม -- รายงานการฝึกอบรม-ศึกษาดูงาน การอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารและความเป็นผู้นำ ณ Ecole Nationale d' Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 628498 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014285093
รายการจองทั้งหมด: 0

ฉบับพิมพ์ซ้ำ.

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : บทพิสูจน์ความบูรณาการหน่วยงานราชการไทย -- ของฝากจากปารีส Customer Journey Mapping -- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) กับการบริหารงานเรือนจำ (Prison Management) -- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของไทยและฝรั่งเศส -- นวัตกรรมก็สามารถสร้างได้ในระบบราชการ -- สมรรถภาพในการปรับตัว กุญแจสู่ความสำเร็จ : แนวคิดจาก TOTAL -- กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไทย-ฝรั่งเศส เปรียบเทียบมุมมอง แนวคิด การดำเนินงานและแนวทางการพัฒนา -- นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมและการพัฒนาผังเมืองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่ประเทศไทย -- อีกไกลไหม-- หากไทยจะไปยืนในจุดเดียวกันกับฝรั่งเศส? การนำความรู้เชิงวิชาการไปสู่การปฏิบัติจริง

มุมมองจากฝรั่งเศส : การจัดการความขัดแย้งและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการจัดทำเส้นทางอาชีพของข้าราชการ -- กรอบคิด และตัวอย่างการศึกษาเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ -- ทำอย่างไรให้ข้าราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และเต็มใจ บทพิสูจน์สมรรถนะด้านการบริหารและความเป็นผู้นำ -- หน่วยงานการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ -- ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และลงตัว -- France : How it is today? What is the lesson learn? ฝรั่งเศสในปัจจุบัน-- และเราเรียนรู้อะไรจากมัน -- The Court of Accounts -- รายงานการฝึกอบรม -- รายงานการฝึกอบรม-ศึกษาดูงาน การอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารและความเป็นผู้นำ ณ Ecole Nationale d' Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544