Lakwichā phư̄t sūan / Samrit Fư̄angčhan.

หลักวิชาพืชสวน / สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์.  (Text) (Text)

Samrit Fư̄angčhan.
สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์
Call no.: SB318 .ส64 2556Publication: Khō̜nkǣn : Rōngphim Khlangnānā Witthaya, 2556 [2013] Publication: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2556 [2013]Edition: Phim khrang thī 2, chabap prapprung kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมDescription: 1029 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786163484390; 6163484398Subject(s): วิชาพืชสวนLOC classification: SB318 | .ส64 2556
Contents:ส่วนที่ 1 ศาสตร์ทางพืชสวน -- ความรู้เบื้องต้น -- ส่วนที่ 2 วิทยาศาสตร์ทางพืชสวน -- โครงสร้างของพืช -- กระบวนการทำงานของพืช -- กระบวนการพัฒนาของพืช -- การจำแนกและการตั้งชื่อของพืช -- การขยายพันธุ์พืช -- การปรับปรุงพันธุ์พืช -- ส่วนที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม -- พืชและภูมิอากาศ -- สิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช -- ส่วนที่ 4 ระบบการผลิต -- การผลิตพืช -- การจัดการสถานเพาะชำ -- ส่วนที่ 5 การควบคุมสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา -- การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช -- ส่วนที่ 6 พืชที่เป็นอาหาร -- ไม้ผล -- ผัก -- ส่วนที่ 7 พืชที่ใช้ประดับ -- ไม้ประดับ -- ไม้ประดับในเคหสถาน -- การตกแต่งสถานที่ -- ส่วนที่ 8 การจัดการผลิตผล -- การถนอมรักษาผลิตผล -- การจัดการไม้ใช้ประดับ -- ส่วนที่ 9 การส่งเสริมและอาชีพ -- การแสดงและการตัดสิน -- ทิศทางอาชีพ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks SB318 .ส64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014187745
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks SB318 .ส64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014286091
รายการจองทั้งหมด: 0

ส่วนที่ 1 ศาสตร์ทางพืชสวน -- ความรู้เบื้องต้น -- ส่วนที่ 2 วิทยาศาสตร์ทางพืชสวน -- โครงสร้างของพืช -- กระบวนการทำงานของพืช -- กระบวนการพัฒนาของพืช -- การจำแนกและการตั้งชื่อของพืช -- การขยายพันธุ์พืช -- การปรับปรุงพันธุ์พืช -- ส่วนที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม -- พืชและภูมิอากาศ -- สิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช -- ส่วนที่ 4 ระบบการผลิต -- การผลิตพืช -- การจัดการสถานเพาะชำ -- ส่วนที่ 5 การควบคุมสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา -- การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช -- ส่วนที่ 6 พืชที่เป็นอาหาร -- ไม้ผล -- ผัก -- ส่วนที่ 7 พืชที่ใช้ประดับ -- ไม้ประดับ -- ไม้ประดับในเคหสถาน -- การตกแต่งสถานที่ -- ส่วนที่ 8 การจัดการผลิตผล -- การถนอมรักษาผลิตผล -- การจัดการไม้ใช้ประดับ -- ส่วนที่ 9 การส่งเสริมและอาชีพ -- การแสดงและการตัดสิน -- ทิศทางอาชีพ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544