The Big story ʻān phư̄a sō̜p khō̜mūn læ dīkā samkhan phārakit phichit sō̜p. Phāk 2, Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Sitthi Manutsayachon nai krabūankān yuttham Kotmāi laksana phayān lakthān wākhwām læ kān thām phayān čhattham ʻēkkasān thāng kotmāi / The Justice Group.

The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภารกิจพิชิตสอบ. ภาค 2, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน จัดทำเอกสารทางกฎหมาย / The Justice Group.  (Text) (Text)

Justice Group.
จัสทิส กรุ๊ป
Call no.: KPT4610 .บ65 2557Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 430 หน้าISBN: 9786162601279; 6162601277Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Sitthi Manutsayachon nai krabūankān yuttham Kotmāi laksana phayān lakthān wākhwām læ kān thām phayān čhattham ʻēkkasān thāng kotmāi Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน จัดทำเอกสารทางกฎหมาย [Portion of title]Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยพยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT4610 | .บ65 2557
Contents:กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ผู้เสียหาย มาตรา 2 (4) -- ผู้มีอำนาจจัดการแทน มาตรา 5 -- อำนาจสอบสวน มาตรา 18, 19, 20 -- เขตอำนาจศาล มาตรา 22, 24 -- การโอนคดี มาตรา 23, 26 -- การเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา มาตรา 30, 31 -- ผลของการถอนฟ้อง มาตรา 36 -- คดีอาญาเลิกกัน มาตรา 37 -- วิธีการเปรียบเทียบปรับ มาตรา 38 -- สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ มาตรา 39 -- คดีที่พนักงานอัยการมีสิทธิเรียกทรัพย์สินแทนผู้เสียหาย มาตรา 43 -- ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มาตรา 44/1 -- การฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา มาตรา 46 -- การแก้หรือถอนคำร้องทุกข์ มาตรา 126 -- การสอบปากคำเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน มาตรา 133 ทวิ -- การสอบสวนผู้ต้องหา มาตรา 134 -- สิทธิของผู้ต้องหาที่จะมีทนายความในชั้นสอบสวน มาตรา 134/1การสอบสวนผู้ต้องหาอายุไม่เกิน 18 ปี มาตรา 134/2 -- สิทธิของผู้ต้องหา มาตรา 134/3-134/4 -- แบบคำฟ้องคดีอาญา มาตรา 158 -- การขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การ มาตรา 163-164 -- คำสั่งคดีมีมูลย่อมเด็ดขาด มาตรา 170 -- การตั้งทนายความให้จำเลย มาตรา 173 -- การกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนวันนัดสืบพยาน มาตรา 173/1 -- คดีที่จำเลยให้การรับสารภาพ มาตรา 176 -- ห้ามศาลพิพากษาเกินคำขอ มาตรา 192 -- คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง มาตรา 193 ทวิ -- ห้ามมิให้พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย มาตรา 212 -- สิทธิในการฎีกา มาตรา 216 -- กรณีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นเล็กน้อย มาตรา 218 -- ข้อจำกัดสิทธิฎีกากรณีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมาก มาตรา 219 -- การรับรองฎีกา มาตรา 221 -- สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม -- สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ถูกควบคุม -- สิทธิของผู้ต้องหาสิทธิของจำเลย -- สิทธิของผู้เสียหาย -- สิทธิของผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิง -- กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน -- ภาระการพิสูจน์ มาตรา 84/1 -- การปฏิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐาน มาตรา 87 -- การยื่นบัญชีระบุพยาน มาตรา 88 -- การส่งสำเนาเอกสาร มาตรา 90 -- การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร มาตรา 94 -- ต้นฉบับเอกสารที่อ้างเป็นพยานหลักฐานอยู่กับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง มาตรา 123 -- การคัดค้านพยานเอกสาร มาตรา 125 -- พยานหลักฐานในคดีอาญา มาตรา 226 -- ห้ามมิให้ฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบ แต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบ มาตรา 226/1 -- ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่นๆ ของจำเลย มาตรา 226/2การรับฟังพยานบอกเล่า มาตรา 226/3 -- การรับฟังบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง มาตรา 226/5 -- การชั่งน้ำหนักพยานบอกเล่า มาตรา 227/1 -- การยื่นบัญชีระบุพยานในคดีอาญา มาตรา 229/1 -- ห้ามโจทก์อ้างจำเลยเป็นพยาน มาตรา 232 -- การสืบพยานก่อนฟ้องคดี มาตรา 237 ทวิ -- ว่าความและการถามพยาน -- การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .บ65 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014522198
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .บ65 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014522206
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .บ65 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014388871
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .บ65 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014388855
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .บ65 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014388863
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4610 .บ65 2556 The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ (ฉบับเร่งรัดก่อนสอบ). ภาค 2, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย / KPT4610 .บ65 2556 The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ (ฉบับเร่งรัดก่อนสอบ). ภาค 2, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย / KPT4610 .บ65 2557 The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภารกิจพิชิตสอบ. KPT4610 .บ65 2557 The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภารกิจพิชิตสอบ. KPT4610 .ป465 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับสมบูรณ์ : KPT4610 .ป465 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับสมบูรณ์ : KPT4610 .ป468 2555 บทบาทของฝ่ายตุลาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : การศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง = The role of the judicial organ in preventing and suppressing corruption : a comparative study of the Supreme Court's Criminal, Division for Persons Holding Political Position /

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ผู้เสียหาย มาตรา 2 (4) -- ผู้มีอำนาจจัดการแทน มาตรา 5 -- อำนาจสอบสวน มาตรา 18, 19, 20 -- เขตอำนาจศาล มาตรา 22, 24 -- การโอนคดี มาตรา 23, 26 -- การเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา มาตรา 30, 31 -- ผลของการถอนฟ้อง มาตรา 36 -- คดีอาญาเลิกกัน มาตรา 37 -- วิธีการเปรียบเทียบปรับ มาตรา 38 -- สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ มาตรา 39 -- คดีที่พนักงานอัยการมีสิทธิเรียกทรัพย์สินแทนผู้เสียหาย มาตรา 43 -- ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มาตรา 44/1 -- การฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา มาตรา 46 -- การแก้หรือถอนคำร้องทุกข์ มาตรา 126 -- การสอบปากคำเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน มาตรา 133 ทวิ -- การสอบสวนผู้ต้องหา มาตรา 134 -- สิทธิของผู้ต้องหาที่จะมีทนายความในชั้นสอบสวน มาตรา 134/1

การสอบสวนผู้ต้องหาอายุไม่เกิน 18 ปี มาตรา 134/2 -- สิทธิของผู้ต้องหา มาตรา 134/3-134/4 -- แบบคำฟ้องคดีอาญา มาตรา 158 -- การขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การ มาตรา 163-164 -- คำสั่งคดีมีมูลย่อมเด็ดขาด มาตรา 170 -- การตั้งทนายความให้จำเลย มาตรา 173 -- การกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนวันนัดสืบพยาน มาตรา 173/1 -- คดีที่จำเลยให้การรับสารภาพ มาตรา 176 -- ห้ามศาลพิพากษาเกินคำขอ มาตรา 192 -- คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง มาตรา 193 ทวิ -- ห้ามมิให้พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย มาตรา 212 -- สิทธิในการฎีกา มาตรา 216 -- กรณีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นเล็กน้อย มาตรา 218 -- ข้อจำกัดสิทธิฎีกากรณีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมาก มาตรา 219 -- การรับรองฎีกา มาตรา 221 -- สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม -- สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ถูกควบคุม -- สิทธิของผู้ต้องหา

สิทธิของจำเลย -- สิทธิของผู้เสียหาย -- สิทธิของผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิง -- กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน -- ภาระการพิสูจน์ มาตรา 84/1 -- การปฏิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐาน มาตรา 87 -- การยื่นบัญชีระบุพยาน มาตรา 88 -- การส่งสำเนาเอกสาร มาตรา 90 -- การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร มาตรา 94 -- ต้นฉบับเอกสารที่อ้างเป็นพยานหลักฐานอยู่กับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง มาตรา 123 -- การคัดค้านพยานเอกสาร มาตรา 125 -- พยานหลักฐานในคดีอาญา มาตรา 226 -- ห้ามมิให้ฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบ แต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบ มาตรา 226/1 -- ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่นๆ ของจำเลย มาตรา 226/2

การรับฟังพยานบอกเล่า มาตรา 226/3 -- การรับฟังบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง มาตรา 226/5 -- การชั่งน้ำหนักพยานบอกเล่า มาตรา 227/1 -- การยื่นบัญชีระบุพยานในคดีอาญา มาตรา 229/1 -- ห้ามโจทก์อ้างจำเลยเป็นพยาน มาตรา 232 -- การสืบพยานก่อนฟ้องคดี มาตรา 237 ทวิ -- ว่าความและการถามพยาน -- การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544