มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

Khwāmrū bư̄angton thāng witthayu læ thōrathat / khana phūkhīan Somsuk Hinwimān ... [læ khon ʻư̄nʻư̄n].

ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / คณะผู้เขียน สมสุข หินวิมาน ... [และคนอื่น ๆ].

Somsuk Hinwimān.
Contributor(s): สมสุข หินวิมาน.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: TRAN HE 2014 629243Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Edition: Chabap phim khrang thī 2, kǣkhai prapprung. Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุง.Description: 9, 400 หน้า : ภาพประกอบ.ISBN: 9786163140746; 6163140745.Subject(s): การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ | รายการวิทยุ | วิทยุ -- การผลิตและการกำกับรายการ | โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
Contents:
ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ -- บทที่ 1 สถานภาพและคุณลักษณะของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ -- บทที่ 2 ประวัติและพัฒนาการของสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์ -- บทที่ 3 บทบาทหน้าที่ของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ต่อสังคม -- บทที่ 4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสื่อวิทยุและโทรทัศน์ -- ตอนที่ 2 ประเภทของรายการวิทยุและโทรทัศน์ -- บทที่ 5 ประเภทรายการวิทยุและโทรทัศน์ -- บทที่ 6 รูปแบบรายการวิทยุ -- บทที่ 7 รายการวิทยุและโทรทัศน์ประเภทสาระ -- บทที่ 8 รายการวิทยุและโทรทัศน์ประเภทบันเทิง -- ตอนที่ 3 กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง -- บทที่ 9 ห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและอุปกรณ์สำคัญในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
บทที่ 10 บุคลากรในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง -- บทที่ 11 กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง -- ตอนที่ 4 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ -- บทที่ 12 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ -- บทที่ 13 ระบบการผลิตรายการโทรทัศน์ -- บทที่ 14 อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ -- บทที่ 15 ทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ -- บทที่ 16 คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ -- บทที่ 17 การสร้างความหมายบนหน้าจอโทรทัศน์ -- ตอนที่ 5 การวิจัยและจริยธรรมในงานวิทยุและโทรทัศน์ -- บทที่ 18 การวิจัยในงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ -- บทที่ 19 จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน
ภาคผนวก ก ตัวอย่าง TOR การจ้างผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา -- ภาคผนวก ข ตัวอย่างโครงงานการผลิตรายการโทรทัศน์ Music Party -- ภาคผนวก ค ตัวอย่างภาพวาด Storyboard -- ภาคผนวก ง ตัวอย่างการวางแผนจัดตารางเวลาการผลิตรายการ (Production Scheduling) -- ภาคผนวก จ ตัวอย่างใบงานนัดหมายการถ่ายทำ (Call Sheet) -- ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างหน้งสือเชิญผู้ร่วมรายการ และขอนุญาตใช้สถานที่ถ่ายทำ -- ภาคผนวก ช ตัวอย่างใบจดคิดภาพ (Log Sheet) -- ภาคผนวก ซ ภาพแสดงผลของการ White Balance -- ภาคผนวก ฌ ตัวอย่างบทรายการโทรทัศน์.
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014433560
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014433578
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) On hold 31379014433586 1

วส 591

วส 230

วส 340

Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 03/03/2019 31379014388657

วส 231 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2019 31379014401930
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014401948
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 03/03/2019 31379014433545

วส 337

วส 407

วส 430

วส 438

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014433552
Total holds: 1
กำลังเรียกดู Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
TRAN HE 2014 486506 รายงานประจำปี = Annual report / TRAN HE 2014 486506 รายงานประจำปี = Annual report / TRAN HE 2014 493299 รายงานประจำปี / TRAN HE 2014 629243 ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / TRAN HE 2014 629243 ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / TRAN HE 2014 631750 การบริหารจัดการและความเปลี่ยนแปลงของสถานีวิทยุแฟตเรดิโอ : กรณีศึกษาการยกเลิกเทศกาลดนตรี แฟตเฟสติวัลและการเปลี่ยนผ่านจากคลื่นวิทยุสู่วิทยุออนไลน์ / TRAN HE 2014 631750 การบริหารจัดการและความเปลี่ยนแปลงของสถานีวิทยุแฟตเรดิโอ : กรณีศึกษาการยกเลิกเทศกาลดนตรี แฟตเฟสติวัลและการเปลี่ยนผ่านจากคลื่นวิทยุสู่วิทยุออนไลน์ /

ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ -- บทที่ 1 สถานภาพและคุณลักษณะของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ -- บทที่ 2 ประวัติและพัฒนาการของสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์ -- บทที่ 3 บทบาทหน้าที่ของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ต่อสังคม -- บทที่ 4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสื่อวิทยุและโทรทัศน์ -- ตอนที่ 2 ประเภทของรายการวิทยุและโทรทัศน์ -- บทที่ 5 ประเภทรายการวิทยุและโทรทัศน์ -- บทที่ 6 รูปแบบรายการวิทยุ -- บทที่ 7 รายการวิทยุและโทรทัศน์ประเภทสาระ -- บทที่ 8 รายการวิทยุและโทรทัศน์ประเภทบันเทิง -- ตอนที่ 3 กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง -- บทที่ 9 ห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและอุปกรณ์สำคัญในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

บทที่ 10 บุคลากรในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง -- บทที่ 11 กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง -- ตอนที่ 4 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ -- บทที่ 12 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ -- บทที่ 13 ระบบการผลิตรายการโทรทัศน์ -- บทที่ 14 อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ -- บทที่ 15 ทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ -- บทที่ 16 คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ -- บทที่ 17 การสร้างความหมายบนหน้าจอโทรทัศน์ -- ตอนที่ 5 การวิจัยและจริยธรรมในงานวิทยุและโทรทัศน์ -- บทที่ 18 การวิจัยในงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ -- บทที่ 19 จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน

ภาคผนวก ก ตัวอย่าง TOR การจ้างผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา -- ภาคผนวก ข ตัวอย่างโครงงานการผลิตรายการโทรทัศน์ Music Party -- ภาคผนวก ค ตัวอย่างภาพวาด Storyboard -- ภาคผนวก ง ตัวอย่างการวางแผนจัดตารางเวลาการผลิตรายการ (Production Scheduling) -- ภาคผนวก จ ตัวอย่างใบงานนัดหมายการถ่ายทำ (Call Sheet) -- ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างหน้งสือเชิญผู้ร่วมรายการ และขอนุญาตใช้สถานที่ถ่ายทำ -- ภาคผนวก ช ตัวอย่างใบจดคิดภาพ (Log Sheet) -- ภาคผนวก ซ ภาพแสดงผลของการ White Balance -- ภาคผนวก ฌ ตัวอย่างบทรายการโทรทัศน์.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305