Witthayu chumchon nai prathēt Thai čhāk kanpatirūp sư̄ sū kānkamkap dūlǣ thī yangyư̄n / dōi Phirongrō̜ng Rāmsūt.

วิทยุชุมชนในประเทศไทย จากการปฏิรูปสื่อสู่การกำกับดูแลที่ยั่งยืน / โดย พิรงรอง รามสูต.  (Text) (Text)

Phirongrō̜ng Rāmsūt. Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai. Sūn Sưksā Nayōbāi Sư̄.
พิรงรอง รามสูต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ
Call no.: HE8697.95.ท9 พ64 2556Publication: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Nayōbāi Sư̄ , Khana Nithētsāt, Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 357 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165516341; 6165516343Subject(s): วิทยุชุมชน -- ไทยLOC classification: HE8697.95.ท9 | พ64 2556
Contents:บทที่ 1 การปฏิรูปสื่อในประเทศไทย -- การปฏิรูปโครงสร้างของสื่อและการกำกับดูแลสื่อโดยภาครัฐ -- การปรับเปลี่ยนเนื้อหาในสื่อ -- การสร้างองค์กรสื่อสาธารณะและการเปิดพื้นที่ให้สื่อใหม่ที่เป็นอิสระ -- การสร้างความรู้เท่าทันสื่อ -- การกำกับดูแลตนเองและการส่งเสริมจริยธรรมของสื่อมวลชน -- สรุปท้ายบทและข้อสังเกตเพิ่มเติม -- บทที่ 2 พัฒนาการของการกำกับดูแลวิทยุชุมชนในประเทศไทย -- พัฒนาการในช่วงเริ่มต้นของวิทยุชุมชน -- การควบคุมจากรัฐและความไร้ระเบียบของการกำกับดูแล -- ความยุ่งเหยิงหลังรัฐประหารและจุดเปลี่ยนทางกฎหมาย -- การหลอมรวมองค์กรกำกับดูแลและการกำกับดูแลวิทยุชุมชนชั่วคราว -- แนวทางการกำกับดูแล 2 ขั้นตอน - การลงทะเบียนและการออกใบอนุญาตชั่วคราว -- การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการควบคุมสถานีวิทยุชุมชน -- วิทยุชุมชนในยุคการเกิด กสทช. -- สรุปท้ายบทและข้อสังเกตเพิ่มเติม -- สรุปลำดับเหตุการณ์สำคัญของพัฒนาการวิทยุชุมชนและการกำกับดูแลวิทยุชุมชนบทที่ 3 การสร้างการกำกับดูแลที่มีส่วนร่วมสำหรับวิทยุชุมชนในประเทศไทย -- โครงการวิจัยการสร้างกรอบการกำกับดูแลที่เป็นประชาธิปไตยสำหรับวิทยุชุมชนในประเทศไทย -- แนวคิดการกำกับดูแลตนเองและการกำกับดูแลร่วม -- ผลการวิจัย -- แบบจำลองการกำกับดูแลร่วมสำหรับวิทยุชุมชน -- แนวทางการปฏิบัติและมาตรฐานจริยธรรมวิทยุชุมชน -- โอกาสและปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 -- โครงการบริการวิชาการการสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลวิทยุชุมชน -- สรุปท้ายบทและข้อสังเกตเพิ่มเติม -- บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.
แสดงรายการนี้ใน: Boonchoo New Book 2018-11 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HE8697.95.ท9 พ64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008421274
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HE8697.95.ท9 พ64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014397740
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks TRAN HE 2013 629893 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/01/2021 31379014188602
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
TRAN HE 2013 629371 ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร / TRAN HE 2013 629721 Community radio in Thailand : TRAN HE 2013 629794 การพัฒนาตัวชี้วัดที่พึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย / TRAN HE 2013 629893 วิทยุชุมชนในประเทศไทย จากการปฏิรูปสื่อสู่การกำกับดูแลที่ยั่งยืน / TRAN HE 2013 632597 Global markets and government regulation in telecommunications / TRAN HE 2013 633213 การศึกษาผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบินโดยสารกับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้บริโภค / TRAN HE 2013 634089 The low cost carrier worldwide /

บทที่ 1 การปฏิรูปสื่อในประเทศไทย -- การปฏิรูปโครงสร้างของสื่อและการกำกับดูแลสื่อโดยภาครัฐ -- การปรับเปลี่ยนเนื้อหาในสื่อ -- การสร้างองค์กรสื่อสาธารณะและการเปิดพื้นที่ให้สื่อใหม่ที่เป็นอิสระ -- การสร้างความรู้เท่าทันสื่อ -- การกำกับดูแลตนเองและการส่งเสริมจริยธรรมของสื่อมวลชน -- สรุปท้ายบทและข้อสังเกตเพิ่มเติม -- บทที่ 2 พัฒนาการของการกำกับดูแลวิทยุชุมชนในประเทศไทย -- พัฒนาการในช่วงเริ่มต้นของวิทยุชุมชน -- การควบคุมจากรัฐและความไร้ระเบียบของการกำกับดูแล -- ความยุ่งเหยิงหลังรัฐประหารและจุดเปลี่ยนทางกฎหมาย -- การหลอมรวมองค์กรกำกับดูแลและการกำกับดูแลวิทยุชุมชนชั่วคราว -- แนวทางการกำกับดูแล 2 ขั้นตอน - การลงทะเบียนและการออกใบอนุญาตชั่วคราว -- การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการควบคุมสถานีวิทยุชุมชน -- วิทยุชุมชนในยุคการเกิด กสทช. -- สรุปท้ายบทและข้อสังเกตเพิ่มเติม -- สรุปลำดับเหตุการณ์สำคัญของพัฒนาการวิทยุชุมชนและการกำกับดูแลวิทยุชุมชน

บทที่ 3 การสร้างการกำกับดูแลที่มีส่วนร่วมสำหรับวิทยุชุมชนในประเทศไทย -- โครงการวิจัยการสร้างกรอบการกำกับดูแลที่เป็นประชาธิปไตยสำหรับวิทยุชุมชนในประเทศไทย -- แนวคิดการกำกับดูแลตนเองและการกำกับดูแลร่วม -- ผลการวิจัย -- แบบจำลองการกำกับดูแลร่วมสำหรับวิทยุชุมชน -- แนวทางการปฏิบัติและมาตรฐานจริยธรรมวิทยุชุมชน -- โอกาสและปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 -- โครงการบริการวิชาการการสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลวิทยุชุมชน -- สรุปท้ายบทและข้อสังเกตเพิ่มเติม -- บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544