มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

Phraphrom chūai ʻamnūai hai chư̄ncham : sētthakit kānmư̄ang wādūai sapsin sūan phramahākasat lang 2475 / Chaitawat Tulāthon bannāthikān.

พระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำ : เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลัง 2475 / ชัยธวัช ตุลาธน บรรณาธิการ.

Chaitawat Tulāthon.
Contributor(s): ชัยธวัช ตุลาธน.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HD1394.5.ท9 ท456 2557Call no.: IND HD 2014 630219Publication: Nonthaburī : Fā Dīaokan, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2557 [2014]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 15, 414 หน้า : ภาพประกอบ.ISBN: 9786167667294; 6167667292; 9786167667287; 6167667284.Subject(s): สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ -- การจัดการ | การจัดการอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย
Contents:
บทนำ พระราชทรัพย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และในระยะเปลี่ยนผ่าน / ธนาพล อิ๋วสกุล ชัยธวัช ตุลาธน -- บทที่ 1 การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453-2468) / พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล -- ภาคผนวก อรรถาธิบายเพิ่มเติม -- บทที่ 2 การจัดการทรัพย์สินกษัตริย์ในสมัยคณะราษฎรยุคต้น / ปราการ กลิ่นฟุ้ง -- บทที่ 3 ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืออะไร? : พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ในบริบททางประวัติศาสตร์ / ภารุต เพ็ญพายัพ -- บทที่ 4 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืออะไร? / สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
บทที่ 5 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กับบทบาทการลงทุนทางธุรกิจ / พอพันธ์ อุยยานนท์ -- ภาคผนวก -- ก. พระราชบัญญัติ -- (1) พระราชบัญญัติกรมพระคลังข้างที่ พุทธศักราช 2433 -- (2) พระราชบัญญัติกรมพระคลังข้างที่ พุทธศักราช 2436 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) -- (3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2477 -- (4) พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479 -- (5) พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉะบับที่ 2) พุทธศักราช 2484 -- (6) พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉะบับที่ 3) พุทธศักราช 2491 -- ข. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา -- ค. คำพิพากษา.
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HD1394.5.ท9 ท456 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015403349
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books IND HD 2014 630219 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2019 31379014368865
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books IND HD 2014 630219 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014500368
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books IND HD 2014 630219 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 27/01/2019 31379014287032
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books IND HD 2014 630219 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 29/01/2019 31379014287040
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books IND HD 2014 630219 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014368873
Total holds: 0

บทนำ พระราชทรัพย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และในระยะเปลี่ยนผ่าน / ธนาพล อิ๋วสกุล ชัยธวัช ตุลาธน -- บทที่ 1 การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453-2468) / พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล -- ภาคผนวก อรรถาธิบายเพิ่มเติม -- บทที่ 2 การจัดการทรัพย์สินกษัตริย์ในสมัยคณะราษฎรยุคต้น / ปราการ กลิ่นฟุ้ง -- บทที่ 3 ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืออะไร? : พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ในบริบททางประวัติศาสตร์ / ภารุต เพ็ญพายัพ -- บทที่ 4 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืออะไร? / สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

บทที่ 5 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กับบทบาทการลงทุนทางธุรกิจ / พอพันธ์ อุยยานนท์ -- ภาคผนวก -- ก. พระราชบัญญัติ -- (1) พระราชบัญญัติกรมพระคลังข้างที่ พุทธศักราช 2433 -- (2) พระราชบัญญัติกรมพระคลังข้างที่ พุทธศักราช 2436 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) -- (3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2477 -- (4) พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479 -- (5) พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉะบับที่ 2) พุทธศักราช 2484 -- (6) พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉะบับที่ 3) พุทธศักราช 2491 -- ข. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา -- ค. คำพิพากษา.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305