คำอธิบายพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (กฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) / ปรีชา สุวรรณทัต, ทรงพล พนาวงศ์.  (Text) (Text)

ปรีชา สุวรรณทัต
ทรงพล พนาวงศ์
Call no.: KPT1120 .ป46 2555Publication: กรุงเทพฯ : จามจุรี โปรดักส์, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 214 หน้าNotes: แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: คำอธิบายกฎหมายสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542.ISBN: 9789744666376; 9744666374Other title: คำอธิบายพระราชบัญญัติสหกรณ์ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 (กฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) [Cover title]Subject(s): สหกรณ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT1120 | .ป46 2555
Contents:บทที่ 1 ความเป็นมาของกฎหมายสหกรณ์ไทย -- บทที่ 2 ลักษณะทั่วไปของสหกรณ์ -- บทที่ 3 การจัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณ์ -- บทที่ 4 สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสหกรณ์ -- บทที่ 5 องค์กรของสหกรณ์ -- บทที่ 6 การดำเนินงานของสหกรณ์ -- บทที่ 7 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ -- บทที่ 8 การเลิกและการชำระบัญชีสหกรณ์ -- บทที่ 9 การควบสหกรณ์เข้ากัน การแยกสหกรณ์ และการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ -- บทที่ 10 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย -- บทที่ 11 การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ -- บทที่ 12 กลุ่มเกษตรกร -- บทที่ 13 บทกำหนดโทษ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1120 .ป46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014390091
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1120 .ป46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014390109
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1120 .ป46 2543 คำอธิบายกฎหมายสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 / KPT1120 .ป46 2543 คำอธิบายกฎหมายสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 / KPT1120 .ป46 2555 คำอธิบายพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (กฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) / KPT1120 .ป46 2555 คำอธิบายพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (กฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) / KPT1120 .พ46 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ; พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 / KPT1120 .พ46 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ; พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 / KPT1120 .ร54 รวมกฎหมายสำหรับบริหารงานสหกรณ์ /

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: คำอธิบายกฎหมายสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542.

บทที่ 1 ความเป็นมาของกฎหมายสหกรณ์ไทย -- บทที่ 2 ลักษณะทั่วไปของสหกรณ์ -- บทที่ 3 การจัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณ์ -- บทที่ 4 สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสหกรณ์ -- บทที่ 5 องค์กรของสหกรณ์ -- บทที่ 6 การดำเนินงานของสหกรณ์ -- บทที่ 7 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ -- บทที่ 8 การเลิกและการชำระบัญชีสหกรณ์ -- บทที่ 9 การควบสหกรณ์เข้ากัน การแยกสหกรณ์ และการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ -- บทที่ 10 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย -- บทที่ 11 การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ -- บทที่ 12 กลุ่มเกษตรกร -- บทที่ 13 บทกำหนดโทษ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544