Sānratthammanūn kap kānkhumkhrō̜ng sitthi sērīphāp tām ratthammanūn khō̜ng prachāchon phāi tai ratthammanūn / phūkhīan Kanjanārat Līwirōt ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ / ผู้เขียน กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

Kanjanārat Līwirōt. Thailand. Samnakngān Sānratthammanūn.
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Call no.: KPT2460 .ศ634 2557Series: Rūam botkhwām thāng wichākān ; chut thī 12. Series: รวมบทความทางวิชาการ ; ชุดที่ 12Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Sānratthammanūn, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2557 [2014]Description: viii, 551 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789747725858; 9747725851Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2460 | .ศ634 2557
Contents:สิทธิเสรีภาพของประชาชน : ความคุ้มครองที่อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายและกฎ / กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ -- ข้อกำหนดกรุงเทพกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงและเด็ก / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ -- PROVISIONS ON DIRECTIVE PRINCIPLES OF FUNDAMENTAL STATE POLICIES IN THE THAI CONSTITUTION / Chalermpon Ake-uru -- การเสียภาษีเงินได้ของสามีและภริยาตามกฎหมายใหม่ / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม -- สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐโดยการจัดหาทนายความช่วยเหลือทางคดี / ชีพ จุลมนต์ -- ครั้งหนึ่งเคยช่วยถามหาความยุติธรรมเพื่อสิทธิเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ / ดุษฎี ห์ลีละเมียร -- วิกฤตสิทธิมนุษยชนในเรือนจำ : ปรากฏการณ์ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ / ธานี วรภัทร์ -- The Principle of Equality and Prohibition of Discrimination : The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand / Punya Udchachon -- ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีโดยรัฐกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีรายได้ / ผาณิต นิติทัณฑ์ประกาศการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างประเทศ / พีรศักย จันทวรินทร์ -- สภาเด็กและเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง / วัลลภ ตังคณานุรักษ์ -- การใช้หลักนิติธรรมในการแก้ไขปัญหาเรื่องการถือครองที่ดิน / ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ -- สิทธิมนุษยชนและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป / สกล หาญสุทธิวารินทร์ -- สิทธิมนุษยชนกับคนไทยพลัดถิ่น / สถาพร เกียรติภิญโญ -- คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง / สิทธิพร เศาภายน -- พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / สุวิจักขณ์ นาควัชระชัย -- หลักนิติธรรมกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง / อภิชาต สุขัคคานนท์ -- การสรรหาคนพิการเข้ารับราชการ : ข้อยกเว้นหลักความเสมอภาค / อัจฉราพร พรมุกดา -- การแถลงข่าวและการนำตัวผู้ต้องหามาเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อสารมวลชนเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของผู้ต้องหาหรือไม่ / เอก อังสนานนท์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ศ634 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013920922
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ศ634 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014475645
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ศ634 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014526124
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ศ634 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014492129
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .ศ634 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014475637
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 630917 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014510243
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ศ634 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014290192
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ศ634 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014431507
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ศ634 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014431515
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2460 .ว65 120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : KPT2460 .ศ64 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / KPT2460 .ศ465 2554 บทบาทกระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ / KPT2460 .ศ634 2557 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ / KPT2460 .ศ634 2557 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ / KPT2460 .ส63 สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT2460 .ส74 กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิพื้นฐานและพันธกรณีระหว่างประเทศรวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : รายงานการวิจัย โครงการศึกษาวิจัย /

สิทธิเสรีภาพของประชาชน : ความคุ้มครองที่อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายและกฎ / กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ -- ข้อกำหนดกรุงเทพกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงและเด็ก / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ -- PROVISIONS ON DIRECTIVE PRINCIPLES OF FUNDAMENTAL STATE POLICIES IN THE THAI CONSTITUTION / Chalermpon Ake-uru -- การเสียภาษีเงินได้ของสามีและภริยาตามกฎหมายใหม่ / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม -- สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐโดยการจัดหาทนายความช่วยเหลือทางคดี / ชีพ จุลมนต์ -- ครั้งหนึ่งเคยช่วยถามหาความยุติธรรมเพื่อสิทธิเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ / ดุษฎี ห์ลีละเมียร -- วิกฤตสิทธิมนุษยชนในเรือนจำ : ปรากฏการณ์ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ / ธานี วรภัทร์ -- The Principle of Equality and Prohibition of Discrimination : The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand / Punya Udchachon -- ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีโดยรัฐกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีรายได้ / ผาณิต นิติทัณฑ์ประกาศ

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างประเทศ / พีรศักย จันทวรินทร์ -- สภาเด็กและเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง / วัลลภ ตังคณานุรักษ์ -- การใช้หลักนิติธรรมในการแก้ไขปัญหาเรื่องการถือครองที่ดิน / ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ -- สิทธิมนุษยชนและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป / สกล หาญสุทธิวารินทร์ -- สิทธิมนุษยชนกับคนไทยพลัดถิ่น / สถาพร เกียรติภิญโญ -- คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง / สิทธิพร เศาภายน -- พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / สุวิจักขณ์ นาควัชระชัย -- หลักนิติธรรมกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง / อภิชาต สุขัคคานนท์ -- การสรรหาคนพิการเข้ารับราชการ : ข้อยกเว้นหลักความเสมอภาค / อัจฉราพร พรมุกดา -- การแถลงข่าวและการนำตัวผู้ต้องหามาเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อสารมวลชนเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของผู้ต้องหาหรือไม่ / เอก อังสนานนท์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544