Pharātchabanyat Māttrakān khō̜ng Fāi Bō̜rihān nai Kānpō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit Phō̜.Sō̜. 2551 = Executive Measures in Anti-Corruption Act B.E. 2551 (2008) / Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit nai Phāk Rat.

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 = Executive Measures in Anti-Corruption Act B.E. 2551 (2008) / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ.  (Text) (Text)

Thailand. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit nai Phāk Rat.
ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
Call no.: KPT4516.ก312551ก4 2552Publication: Nonthaburī : Samnakngān, [2552?] [2009?] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, [2552?] [2009?]Edition: Phim khrang thī 3. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 63 หน้าNotes: ฉบับพิมพ์ซ้ำ.ISBN: 9786167187174; 6167187177Other title: Executive Measures in Anti-Corruption Act B.E. 2551 (2008) [Parallel title]Uniform titles: Laws, statutes, etc. Subject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยLOC classification: KPT4516.ก312551ก4 | 2552
Contents:พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 -- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551 -- ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 1-9 -- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง กำหนดส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1-5.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT4516.ก312551ก4 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014224076
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT4516.ก28 2549 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / KPT4516.ก49 2546 คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร / KPT4516.ก312542 ฉ63 2556 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับอ้างอิง) / KPT4516.ก312551ก4 2552 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 = KPT4516 .ค36 2560 คดีสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล (พ.ศ. 2543-2557) / KPT4516 .ค56 2558 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 / KPT4516 .ค644 การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง :

ฉบับพิมพ์ซ้ำ.

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 -- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551 -- ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 1-9 -- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง กำหนดส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1-5.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544