Khadī thīdin læ khadī fō̜ng khaplai / dōi Somsak ʻĪamphlapyai, Thanongsak Dunyakān.

คดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่ / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.  (Text) (Text)

Somsak ʻĪamphlapyai. Thanongsak Dunyakān.
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
Call no.: KPT683 .ส45 2557Publication: Krung thēp ... : Nititham, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 [2014]Edition: Phim khrang thī 5, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 9, 600 หน้าISBN: 9789742035860; 9742035865Subject(s): คำพิพากษาศาล -- ไทยการถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการใช้ที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT683 | .ส45 2557
Contents:บทที่ 1 บททั่วไปในเรื่องของที่ดิน -- 1.1 ความหมายของคำว่า "ที่ดิน" -- 1.2 คำว่า "ที่ดิน" ตามประมวลกฎหมายที่ดินและ "ที่ดิน" ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- 1.3 สิทธิในที่ดิน -- 1.4 ข้อแตกต่างระหว่างคำว่า "สิทธิครอบครอง" ตามประมวลกฎหมายที่ดินและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- 1.5 หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน -- บทที่ 2 การฟ้องขับไล่เกี่ยวกับที่ดิน -- 2.1 การฟ้องขับไล่ออกจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- 2.2 การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิครอบครอง -- 2.3 การครอบครองทรัพย์สินระหว่างเป็นความกัน -- 2.4 การครอบครองกรณีถือว่าครอบครองแทนกัน -- 2.5 การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ -- 2.6 การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องการแย่งการครอบครอง -- 2.7 การฟ้องขับไล่กรณีครอบครองปรปักษ์ -- 2.8 การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องภาระจำยอมบทที่ 3 การฟ้องขับไล่ที่มีมูลเหตุจากการเช่า -- 3.1 ความเบื้องต้น -- 3.2 ประเด็นการฟ้องขับไล่กับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่า -- 3.3 ประเด็นปัญหาเรื่องผู้เช่ายังไม่ได้ครอบครองทรัพย์ที่เช่ากับการฟ้องขับไล่บุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่าอยู่ก่อนแล้ว -- 3.4 ทางแก้สำหรับผู้เช่าที่ต้องการจะฟ้องขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่ามาก่อน -- 3.5 การฟ้องขับไล่กับปัญหาเรื่องคำมั่นจะให้เช่า -- 3.6 ปัญหาการฟ้องขับไล่กับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา -- บทที่ 4 รวมคำพิพากษาศาลฎีกาฟ้องขับไล่ -- 4.1 อำนาจฟ้อง -- 4.2 คำฟ้อง -- 4.3 คำให้การ -- 4.4 ประเด็นข้อพิพาท -- 4.5 ทางพิจารณา -- 4.6 ภาระการพิสูจน์ -- บทที่ 5 ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 631217 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014439997
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 631217 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014440003
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LAW KPT 2014 631217 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2021 31379014439971
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT683 .ส45 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014439989
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 บททั่วไปในเรื่องของที่ดิน -- 1.1 ความหมายของคำว่า "ที่ดิน" -- 1.2 คำว่า "ที่ดิน" ตามประมวลกฎหมายที่ดินและ "ที่ดิน" ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- 1.3 สิทธิในที่ดิน -- 1.4 ข้อแตกต่างระหว่างคำว่า "สิทธิครอบครอง" ตามประมวลกฎหมายที่ดินและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- 1.5 หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน -- บทที่ 2 การฟ้องขับไล่เกี่ยวกับที่ดิน -- 2.1 การฟ้องขับไล่ออกจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- 2.2 การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิครอบครอง -- 2.3 การครอบครองทรัพย์สินระหว่างเป็นความกัน -- 2.4 การครอบครองกรณีถือว่าครอบครองแทนกัน -- 2.5 การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ -- 2.6 การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องการแย่งการครอบครอง -- 2.7 การฟ้องขับไล่กรณีครอบครองปรปักษ์ -- 2.8 การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องภาระจำยอม

บทที่ 3 การฟ้องขับไล่ที่มีมูลเหตุจากการเช่า -- 3.1 ความเบื้องต้น -- 3.2 ประเด็นการฟ้องขับไล่กับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่า -- 3.3 ประเด็นปัญหาเรื่องผู้เช่ายังไม่ได้ครอบครองทรัพย์ที่เช่ากับการฟ้องขับไล่บุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่าอยู่ก่อนแล้ว -- 3.4 ทางแก้สำหรับผู้เช่าที่ต้องการจะฟ้องขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่ามาก่อน -- 3.5 การฟ้องขับไล่กับปัญหาเรื่องคำมั่นจะให้เช่า -- 3.6 ปัญหาการฟ้องขับไล่กับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา -- บทที่ 4 รวมคำพิพากษาศาลฎีกาฟ้องขับไล่ -- 4.1 อำนาจฟ้อง -- 4.2 คำฟ้อง -- 4.3 คำให้การ -- 4.4 ประเด็นข้อพิพาท -- 4.5 ทางพิจารณา -- 4.6 ภาระการพิสูจน์ -- บทที่ 5 ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544