มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

Phrarātchabanyat wāduai kānkratham khwāmphit kīeokap khǭmpiutœ̄ phǭ.sǭ. 2550 : rūam kot krasūang prakāt læ nǣo patibat thī kīeokhō̜ng = Computer Related Crime Act B.E. 2550.

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 : รวมกฎกระทรวง ประกาศ และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง = Computer Related Crime Act B.E. 2550.

Thailand.
By: ไทย.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: LAW KPT 2007 631226Publication: Krung thēp... : Bō̜risat Yūnaitet ʻInfō̜mēchan Haiwē Čhamkat, [2550?] [2007?] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด, [2550?] [2007?]Description: Description: 78 หน้า.Other title: Computer Related Crime Act B.E. 2550 [Parallel title].Uniform titles: Laws, statutes, etc. Uniform titles: กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ. Subject(s): คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
Contents:
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 2. Computer - Related Crime Act 2550 (2007) -- 3. (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... -- 4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 -- 5. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 6. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 7. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เรื่อง การประสานงานร่วมมือกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 8. (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการประสานงานเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2007 631226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014223920

วส 301 ภาคการศึกษาที่ 2

Total holds: 0

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 2. Computer - Related Crime Act 2550 (2007) -- 3. (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... -- 4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 -- 5. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 6. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 7. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เรื่อง การประสานงานร่วมมือกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 8. (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการประสานงานเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305