ʻĒkkasān prakō̜p sammanā wichākān pračham pī 2555 "ʻĀsīan sưksā"

เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 "อาเซียนศึกษา"  (Text) (Text)

Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt (Bangkok, Thailand) Kānsammanā Wichākān Pračham Pī 2555/2556 "ʻĀsīan sưksā" Sūn Mānutsayawitthayāsirinthō̜n)
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | การสัมมนาวิชาการประจำปี 2555/2556 "อาเซียนศึกษา" (2556 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)
Call no.: DS526.7 อ725 2556Publication: Samut Prākān : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai ; Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013] Publication: สมุทรปราการ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 [2013]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่Notes: พฤหัสบดี 24 - ศุกร์ 25 มกราคม 2556 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน.Subject(s): อาเซียน -- การประชุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การประชุมLOC classification: DS526.7 | อ725 2556
Contents:1ปาฐกถาสาธารณะ "จากสมาคม สู่ประชาคมอาเซียน : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย" (Public Lecture: ASEAN: Fact or Fiction?) / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ (Pavin Chachavalpongpun) -- 2 อาเซียนร่วมสมัย : พรมแดนใหม่ในยุคไซเบอร์ (Contemporary ASEAN: New Frontier in the Cyber Age) / ยุกติ มุกดาวิจิตร (Yukti Mukdawijitra) -- 3 อาเซียนกับมรดกโลก (ASEAN and The World Heritage) / สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ (Savitri Suwansathit) -- 4 เขตแดนทางทะเล (Sea Boundary) / พลเรือเอกถนอม เจริญลาภ (Admiral Thanom Charoenlab) -- 5 ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ ให้ผู้น้อยเลิก หมอบคลาน กราบไหว้ ต่อเจ้านายและผู้มีบรรดาศักดิ์ (King Chulalongkorn's Proclamation on New-Change of Custom / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ (Pavin Chachavalpongpun) -- 6 ชีวิตสื่อในอินโดจีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส (Indochina and my life in journalism) / สงวน คุ้มรุ่งโรจน์ (Sa-nguan Khumrungroj)7 บริบททางสังคมว่าด้วยเรื่องการโยกย้ายถิ่นและสร้างปฏิสัมพันธ์ของชาวมุสลิมมาเลย์ในชุมชนมัสยิดยะวา (Social Context of Migration in a Muslim Community (Yawa Masjid)) / ธนาวรรณ ภู่พฤกษชาติ (Thanawan Phuphruksachat) -- 8 ภาพยนตร์อาเซียน "หรือเรา (ไม่) เคยรู้จักกัน (ASEAN Films: Have We Evert Seen?) / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ (Sittha Lertphaiboonsiri) -- 9 อินโดนีเซีย : ภาพยนตร์ ศาสนา กับเครื่องหมายคำถามของความหลากหลายในสังคมประชาธิปไตย (Indonesia: Films Religions and Questions Towards Diversity in Democratic Society) / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ (Sittha Lertphaiboonsiri) -- 10 มหาโพธิบัลลังก์กับคติจักรวาลที่เปลี่ยนไปในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี (The Throne of Enlightenment: the Changing Concept of Buddhist Cosmology as Represented in the uposothagara of the Wat Ko Kaeo Suttharam, Phetchburi / พิชญา สุ่มจินดา (Pitchaya Soomjinda)11 สยาม หรือ ไทย? (Siam or Thailand?) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (Charnvit Kasetsiri) -- 12 "จดหมายเหตุ การสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกส และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554" (500 Anniversary Siam/Thailand-Portugal Relations) -- 13 อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย (Sea Area of Thailand) / กวีพล สว่างแผ้ว (Kaweepol Sawangpaew) -- 14 สื่อพม่าบนถนนสู่ประชาธิปไตย (Burmese Media and Road Map to Democracy) / สุภัตรา ภูมิประภาส ( Subhatra Bhumiprabhas) -- 15 สิทธิเสรีภาพสื่อในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน (Freedom of Expression in ASEAN Context) / กุลชาดา ชัยพิพัฒน์ (Kulachada Chaipipat).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS526.7 อ725 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2021 31379014223888
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HIST DS 2013 631350 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014223896
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
DS526.7 .อ734 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2540-2550) = Southeast Asia : politics, economy and international relations after the economic crisis (1997-2007) / DS526.7 .อ734 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2540-2550) = Southeast Asia : politics, economy and international relations after the economic crisis (1997-2007) / DS526.7 .อ734 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2540-2550) = Southeast Asia : politics, economy and international relations after the economic crisis (1997-2007) / DS526.7 อ725 2556 เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 "อาเซียนศึกษา" DS526.7 .A24 Constructing a security community in Southeast Asia : ASEAN and the problem of regional order / DS526.7 .A24 2009 Constructing a security community in Southeast Asia : DS526.7 .A526 2005 [Hikaku no bōrei :

พฤหัสบดี 24 - ศุกร์ 25 มกราคม 2556 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน.

1ปาฐกถาสาธารณะ "จากสมาคม สู่ประชาคมอาเซียน : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย" (Public Lecture: ASEAN: Fact or Fiction?) / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ (Pavin Chachavalpongpun) -- 2 อาเซียนร่วมสมัย : พรมแดนใหม่ในยุคไซเบอร์ (Contemporary ASEAN: New Frontier in the Cyber Age) / ยุกติ มุกดาวิจิตร (Yukti Mukdawijitra) -- 3 อาเซียนกับมรดกโลก (ASEAN and The World Heritage) / สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ (Savitri Suwansathit) -- 4 เขตแดนทางทะเล (Sea Boundary) / พลเรือเอกถนอม เจริญลาภ (Admiral Thanom Charoenlab) -- 5 ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ ให้ผู้น้อยเลิก หมอบคลาน กราบไหว้ ต่อเจ้านายและผู้มีบรรดาศักดิ์ (King Chulalongkorn's Proclamation on New-Change of Custom / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ (Pavin Chachavalpongpun) -- 6 ชีวิตสื่อในอินโดจีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส (Indochina and my life in journalism) / สงวน คุ้มรุ่งโรจน์ (Sa-nguan Khumrungroj)

7 บริบททางสังคมว่าด้วยเรื่องการโยกย้ายถิ่นและสร้างปฏิสัมพันธ์ของชาวมุสลิมมาเลย์ในชุมชนมัสยิดยะวา (Social Context of Migration in a Muslim Community (Yawa Masjid)) / ธนาวรรณ ภู่พฤกษชาติ (Thanawan Phuphruksachat) -- 8 ภาพยนตร์อาเซียน "หรือเรา (ไม่) เคยรู้จักกัน (ASEAN Films: Have We Evert Seen?) / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ (Sittha Lertphaiboonsiri) -- 9 อินโดนีเซีย : ภาพยนตร์ ศาสนา กับเครื่องหมายคำถามของความหลากหลายในสังคมประชาธิปไตย (Indonesia: Films Religions and Questions Towards Diversity in Democratic Society) / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ (Sittha Lertphaiboonsiri) -- 10 มหาโพธิบัลลังก์กับคติจักรวาลที่เปลี่ยนไปในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี (The Throne of Enlightenment: the Changing Concept of Buddhist Cosmology as Represented in the uposothagara of the Wat Ko Kaeo Suttharam, Phetchburi / พิชญา สุ่มจินดา (Pitchaya Soomjinda)

11 สยาม หรือ ไทย? (Siam or Thailand?) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (Charnvit Kasetsiri) -- 12 "จดหมายเหตุ การสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกส และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554" (500 Anniversary Siam/Thailand-Portugal Relations) -- 13 อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย (Sea Area of Thailand) / กวีพล สว่างแผ้ว (Kaweepol Sawangpaew) -- 14 สื่อพม่าบนถนนสู่ประชาธิปไตย (Burmese Media and Road Map to Democracy) / สุภัตรา ภูมิประภาส ( Subhatra Bhumiprabhas) -- 15 สิทธิเสรีภาพสื่อในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน (Freedom of Expression in ASEAN Context) / กุลชาดา ชัยพิพัฒน์ (Kulachada Chaipipat).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544