Khūmư̄ kānkhā læ kānlongthun Sāthāranarat Filippin (The Republic of the Philippines) / čhattham dōi Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt Krasūang Phānit.

คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (The Republic of the Philippines) / จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.  (Text) (Text)

Thailand. Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt.
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Call no.: HG5762 .ค747 2556Publication: Nonthaburī : Krom, 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : กรม, 2556 [2013]Edition: Phim khrang thī 2. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 91 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2555 ของ กรมส่งเสริมการส่งออก.ISBN: 9786162650260; 616265026XSubject(s): การลงทุนของต่างประเทศ -- ฟิลิปปินส์การลงทุนของไทย -- ฟิลิปปินส์ไทย -- การค้า -- ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ -- การค้า -- ไทยLOC classification: HG5762 | .ค747 2556
Contents:1 ข้อมูลพื้นฐาน -- 1.1 สภาพภูมิประเทศ -- 1.2 สภาพภูมิอากาศ -- 1.3 เมืองหลวง/เมืองสำคัญ/เมืองท่า -- 1.4 การแบ่งเขตการปกครอง -- 1.5 ระบบการปกครอง -- 1.6 ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม -- 1.7 ภาษาราชการ -- 1.8 สกุลเงิน -- 1.9 เวลา -- 1.10 วันหยุดนักขัตฤกษ์ -- 1.11 เส้นทางคมนาคม -- 1.12 อื่นๆ - การเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ -- 2 เศรษฐกิจการค้า -- 2.1 ภาวะเศรษฐกิจ -- 2.2 เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญ -- 2.3 นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า -- 2.4 การค้าระหว่างประเทศ -- 2.5 การค้ากับประเทศไทย -- 2.6 กฎระเบียบการนำสินค้าเข้า -- 2.7 โอกาสทางการค้าและปัญหาอุปสรรค -- 2.8 ระบบโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้า (เส้นทางขนส่งสินค้าจากไทย) -- 2.9 ข้อตกลง/ความร่วมมือทางการค้ากับประเทศไทย -- 3 รายงานภาคการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของฟิลิปปินส์ --พืชผลทางการเกษตร -- ปศุสัตว์ -- สัตว์ปีก -- ประมง -- แร่ธาตุ --ถ่านหิน -- น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ -- 4 รายงานตลาด (รายสินค้า) ที่น่าสนใจในตลาดฟิลิปปินส์ -- 4.1 ภาวะตลาดสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในฟิลิปปินส์4.2 ภาวะตลาดสินค้าอะไหล่รถยนต์และชิ้นส่วนประกอบในฟิลิปปินส์ -- 4.3 ภาวะตลาดสินค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในฟิลิปปินส์ -- 4.4 ภาวะตลาดสินค้าเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์ถนอมผิวในฟิลิปปินส์ -- 4.5 ภาวะตลาดสินค้าอาหารในฟิลิปปินส์ -- 4.6 ภาวะตลาดสินค้าของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือนในฟิลิปปินส์ -- 4.7 ภาวะตลาดสินค้ายาและเวชภัณฑ์ในฟิลิปปินส์ -- 4.8 ภาวะตลาดสินค้าเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกในฟิลิปปินส์ -- 5 การลงทุน -- 5.1 การลงทุนจากต่างประเทศ -- 5.2 สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน -- 5.3 กฎระเบียบการลงทุน/นโยบายส่งเสริมการลงทุน -- 5.4 ประเภทของการจัดตั้งบริษัท -- 5.5 ระบบภาษีอากร -- 5.6 หลักเกณฑ์การนำเงินกลับประเทศ -- 6 ข้อเสนอแนะสำหรับนักลงทุน -- 7 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการค้าการลงทุน (FAQ) -- 8 หน่วยงานติดต่อสำคัญ -- 8.1 หน่วยงานของฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก -- 8.2 รายชื่อหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจไทย -- 8.3 รายชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าสินค้าในประเทศฟิลิปปินส์ -- 8.4 รายชื่อร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Collection Puey Ungphakorn Corner HG5762 .ค747 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014439567
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2555 ของ กรมส่งเสริมการส่งออก.

1 ข้อมูลพื้นฐาน -- 1.1 สภาพภูมิประเทศ -- 1.2 สภาพภูมิอากาศ -- 1.3 เมืองหลวง/เมืองสำคัญ/เมืองท่า -- 1.4 การแบ่งเขตการปกครอง -- 1.5 ระบบการปกครอง -- 1.6 ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม -- 1.7 ภาษาราชการ -- 1.8 สกุลเงิน -- 1.9 เวลา -- 1.10 วันหยุดนักขัตฤกษ์ -- 1.11 เส้นทางคมนาคม -- 1.12 อื่นๆ - การเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ -- 2 เศรษฐกิจการค้า -- 2.1 ภาวะเศรษฐกิจ -- 2.2 เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญ -- 2.3 นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า -- 2.4 การค้าระหว่างประเทศ -- 2.5 การค้ากับประเทศไทย -- 2.6 กฎระเบียบการนำสินค้าเข้า -- 2.7 โอกาสทางการค้าและปัญหาอุปสรรค -- 2.8 ระบบโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้า (เส้นทางขนส่งสินค้าจากไทย) -- 2.9 ข้อตกลง/ความร่วมมือทางการค้ากับประเทศไทย -- 3 รายงานภาคการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของฟิลิปปินส์ --พืชผลทางการเกษตร -- ปศุสัตว์ -- สัตว์ปีก -- ประมง -- แร่ธาตุ --ถ่านหิน -- น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ -- 4 รายงานตลาด (รายสินค้า) ที่น่าสนใจในตลาดฟิลิปปินส์ -- 4.1 ภาวะตลาดสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในฟิลิปปินส์

4.2 ภาวะตลาดสินค้าอะไหล่รถยนต์และชิ้นส่วนประกอบในฟิลิปปินส์ -- 4.3 ภาวะตลาดสินค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในฟิลิปปินส์ -- 4.4 ภาวะตลาดสินค้าเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์ถนอมผิวในฟิลิปปินส์ -- 4.5 ภาวะตลาดสินค้าอาหารในฟิลิปปินส์ -- 4.6 ภาวะตลาดสินค้าของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือนในฟิลิปปินส์ -- 4.7 ภาวะตลาดสินค้ายาและเวชภัณฑ์ในฟิลิปปินส์ -- 4.8 ภาวะตลาดสินค้าเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกในฟิลิปปินส์ -- 5 การลงทุน -- 5.1 การลงทุนจากต่างประเทศ -- 5.2 สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน -- 5.3 กฎระเบียบการลงทุน/นโยบายส่งเสริมการลงทุน -- 5.4 ประเภทของการจัดตั้งบริษัท -- 5.5 ระบบภาษีอากร -- 5.6 หลักเกณฑ์การนำเงินกลับประเทศ -- 6 ข้อเสนอแนะสำหรับนักลงทุน -- 7 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการค้าการลงทุน (FAQ) -- 8 หน่วยงานติดต่อสำคัญ -- 8.1 หน่วยงานของฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก -- 8.2 รายชื่อหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจไทย -- 8.3 รายชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าสินค้าในประเทศฟิลิปปินส์ -- 8.4 รายชื่อร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544