Bǣp khamfō̜ng khadī ʻāyā (chabap phisēt) / rūaprūam dōi Sanō̜ng Kaenkaew.

แบบคำฟ้องคดีอาญา (ฉบับพิเศษ) / รวบรวมโดย สนอง แก่นแก้ว.  (Text) (Text)

Sanō̜ng Kaenkaew.
สนอง แก่นแก้ว
Call no.: KPT4634 .ส347 2557Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Description: 364 หน้าISBN: 9786162601330; 6162601331Subject(s): คำฟ้อง -- ไทยความผิดฐานฉ้อโกง -- ไทยLOC classification: KPT4634 | .ส347 2557
Contents:หลักการร่างฟ้องคดีอาญา -- ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 147 -- ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 148 -- ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 149 -- ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 151 -- ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 152 -- องค์ประกอบความผิดและแนวทางการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 -- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 161 -- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162 -- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 163 -- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 204 -- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 205 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 -- ความผิดฐานฉ้อโกง -- ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- ความผิดฐานยักยอก -- ความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม -- แบบร่างคำฟ้องความผิดฐานปลอมเอกสาร-ใช้เอกสารปลอม -- ตัวอย่างคำฟ้องความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม -- ความผิดฐานแจ้งให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ -- ตัวอย่างความผิดฐานแจ้งให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ -- ความผิดฐานออกเช็ค -- แบบร่างคำฟ้องความผิดฐานออกเช็ค -- ตัวอย่างคำฟ้องความผิดฐานออกเช็ค.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4634 .ส347 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013933446
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4634 .ส347 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013933453
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT4634 .ส347 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014372909
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4634 .ส347 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014372917
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4516 .ส434 2544 การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ประกอบด้วยคำอธิบาย ตัวอย่างคดีทุจริตของนักการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ... / KPT4516 .ส743 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ = The National Counter Corruption Commission relation to the scrutiny of State power exercise under the Constitution : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT4516 .ส743 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ = The National Counter Corruption Commission relation to the scrutiny of State power exercise under the Constitution : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT4634 .ส347 2557 แบบคำฟ้องคดีอาญา (ฉบับพิเศษ) / KPT4738 .บ63 บันทึกคำต่อคำ คำพิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยึดทรัพย์ทักษิณ 46,373 ล้าน / KPT4738 .บ63 บันทึกคำต่อคำ คำพิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยึดทรัพย์ทักษิณ 46,373 ล้าน / KPT4829 .A993 2009 Ayah di Tangkap (my father was arrested) :

หลักการร่างฟ้องคดีอาญา -- ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 147 -- ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 148 -- ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 149 -- ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 151 -- ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 152 -- องค์ประกอบความผิดและแนวทางการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 -- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 161 -- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162 -- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 163 -- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 204 -- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 205 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 -- ความผิดฐานฉ้อโกง -- ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- ความผิดฐานยักยอก -- ความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม -- แบบร่างคำฟ้องความผิดฐานปลอมเอกสาร-ใช้เอกสารปลอม -- ตัวอย่างคำฟ้องความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม -- ความผิดฐานแจ้งให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ -- ตัวอย่างความผิดฐานแจ้งให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ -- ความผิดฐานออกเช็ค -- แบบร่างคำฟ้องความผิดฐานออกเช็ค -- ตัวอย่างคำฟ้องความผิดฐานออกเช็ค.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544