มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

Kotmāi mahāchon : khwāmpenmā thritsadī læ lakkān thī samkhan / Chānchai Sawǣngsak.

กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak,
By: ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: K3150 .ช647 2556Publication: Krung thēp ... : Winyūchon, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: Phim khrang thī 3. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Description: 283 หน้า.Notes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2553.ISBN: 9786162690433; 6162690431.Subject(s): กฎหมายมหาชน
Contents:
บทนำ: ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- ส่วนที่ 1 ระบบกฎหมายที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย -- ส่วนที่ 2 ความหมายของกฎหมายและการแบ่งประเภทของกฎหมาย -- ส่วนที่ 3 การแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน -- ส่วนที่ 4 ความหมายของกฎหมายมหาชนและการแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน -- ภาค 1 วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน -- บทที่ 1 สมัยโบราณ -- ส่วนที่ 1 ยุคอารยธรรมกรีก -- ส่วนที่ 2 ยุคอารยธรรมโรมัน -- บทที่ 2 สมัยที่ระบอบการปกครองเป็นราชอาณาจักร -- ส่วนที่ 1 วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนในฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 2 แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนในเยอรมัน -- ส่วนที่ 3 แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนในอังกฤษ -- บทที่ 3 สมัยที่ระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ -- ส่วนที่ 1 ต้นแบบของสหรัฐอเมริกา -- ส่วนที่ 2 ต้นแบบของฝรั่งเศส -- ภาค 2 สถาบันของกฎหมายมหาชน -- บทที่ 1 สถาบันรัฐ -- ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของรัฐ -- ส่วนที่ 2 สถานะทางกฎหมายของรัฐ : ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ -- ส่วนที่ 3 หน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 4 รูปแบบของรัฐ -- ส่วนที่ 5 ทฤษฎีที่ให้คำอธิบายเกี่ยวกับรัฐและอนาคตของปรากฏการณ์รัฐ -- บทที่ 2 สถาบันภายในของรัฐ -- ส่วนที่ 1 การแบ่งแยกสถาบันภายในของรัฐ -- ส่วนที่ 2 ความสำคัญของสถาบันทางตุลาการ -- ภาค 3 หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายมหาชน -- บทที่ 1 หลักการที่เป็นรากฐานทางการเมืองของกฎหมายมหาชน -- ส่วนที่ 1 กฎหมายมหาชนกับอำนาจทางการเมือง -- ส่วนที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย -- ส่วนที่ 3 การคัดเลือกผู้ทรงอำนาจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้อำนาจทางการเมือง -- ส่วนที่ 4 ระบบการเมือง -- บทที่ 2 หลักการที่เป็นรากฐานทางกฎหมายของกฎหมายมหาชน -- ส่วนที่ 1 หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย -- ส่วนที่ 2 หลักการเคารพลำดับชั้นของกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย -- ส่วนที่ 3 หลักความรับผิดชอบ.
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
General Stacks
General Books K3150 .ช647 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014464672
Total holds: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2553.

บทนำ: ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- ส่วนที่ 1 ระบบกฎหมายที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย -- ส่วนที่ 2 ความหมายของกฎหมายและการแบ่งประเภทของกฎหมาย -- ส่วนที่ 3 การแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน -- ส่วนที่ 4 ความหมายของกฎหมายมหาชนและการแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน -- ภาค 1 วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน -- บทที่ 1 สมัยโบราณ -- ส่วนที่ 1 ยุคอารยธรรมกรีก -- ส่วนที่ 2 ยุคอารยธรรมโรมัน -- บทที่ 2 สมัยที่ระบอบการปกครองเป็นราชอาณาจักร -- ส่วนที่ 1 วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนในฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 2 แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนในเยอรมัน -- ส่วนที่ 3 แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนในอังกฤษ -- บทที่ 3 สมัยที่ระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ -- ส่วนที่ 1 ต้นแบบของสหรัฐอเมริกา -- ส่วนที่ 2 ต้นแบบของฝรั่งเศส -- ภาค 2 สถาบันของกฎหมายมหาชน -- บทที่ 1 สถาบันรัฐ -- ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของรัฐ -- ส่วนที่ 2 สถานะทางกฎหมายของรัฐ : ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ -- ส่วนที่ 3 หน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 4 รูปแบบของรัฐ -- ส่วนที่ 5 ทฤษฎีที่ให้คำอธิบายเกี่ยวกับรัฐและอนาคตของปรากฏการณ์รัฐ -- บทที่ 2 สถาบันภายในของรัฐ -- ส่วนที่ 1 การแบ่งแยกสถาบันภายในของรัฐ -- ส่วนที่ 2 ความสำคัญของสถาบันทางตุลาการ -- ภาค 3 หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายมหาชน -- บทที่ 1 หลักการที่เป็นรากฐานทางการเมืองของกฎหมายมหาชน -- ส่วนที่ 1 กฎหมายมหาชนกับอำนาจทางการเมือง -- ส่วนที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย -- ส่วนที่ 3 การคัดเลือกผู้ทรงอำนาจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้อำนาจทางการเมือง -- ส่วนที่ 4 ระบบการเมือง -- บทที่ 2 หลักการที่เป็นรากฐานทางกฎหมายของกฎหมายมหาชน -- ส่วนที่ 1 หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย -- ส่วนที่ 2 หลักการเคารพลำดับชั้นของกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย -- ส่วนที่ 3 หลักความรับผิดชอบ.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305