Phrarātchabanyat wāduai kānkratham khwāmphit kīeokap khǭmpiutœ̄ phǭ.sǭ. 2550 / čhattham dōi Krasūang Thēknōlōyī Sārasonthēt læ Kānsư̄sān.

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / จัดทำโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  (Text) (Text)

Thailand. Thailand. Krasūang Thēknōlōyī Sārasonthēt læ Kānsư̄sān.
ไทย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Call no.: KPT80.ค53 ท95 2553Publication: Krung thēp... : Krasūang, [2553?] [2010?] Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2553?] [2010?]Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 64 หน้าUniform titles: Laws, statutes, etc. Uniform titles: กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ. Subject(s): คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT80.ค53 | ท95 2553
Contents:พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 -- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 9) -- ระเบียบว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น การทำสำนวนสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT80.ค53 ท95 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014613591
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT80.ค53 ท95 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014549654
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT80.ค53 ท95 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014549662
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT80.ค53 ท95 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014549597
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks KPT80.ค53 ท95 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015247084
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks KPT80.ค53 ท95 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014711676
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT80.ค53 ท95 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014549639
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT80.ค53 ท95 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014549647
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4753 .ค363 หักดิบกฎหมาย / KPT4753 .น649 ความรับผิดร่วมของกระบวนการยุติธรรมต่อผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาและแนวทางในการป้องกันผู้บริสุทธิ์จากการดำเนินคดีอาญาที่ผิดพลาด : KPT4767 .ส742 การช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 : KPT80.ค53 ท95 2553 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / KPT80.ค53 ท95 2553 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / KZ1301 .ส63 2553 แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 : ศึกษากรณีปราสาทพระวิหาร / KZ1301 .ส63 2553 แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 : ศึกษากรณีปราสาทพระวิหาร /

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 -- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 9) -- ระเบียบว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น การทำสำนวนสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544