รวมปาฐกถาการบริหารการพัฒนา : ปาฐกถาพิเศษเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย / บรรณาธิการ วิสาขา ภู่จินดา.  (Text) (Text)

วิสาขา ภู่จินดา | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักวิจัย
Call no.: JQ1745 .ร547 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 83 หน้า : ภาพประกอบNotes: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครบรอบ 47 ปี แห่งการสถาปนาสถาบัน ในวันที่ 1 เมษายน 2556.Subject(s): การบริหารรัฐกิจ -- ไทยการควบคุมการบริหารองค์การ -- ไทยไทย -- นโยบายเศรษฐกิจLOC classification: JQ1745 | .ร547 2556
Contents:ปาฐกถาพิเศษ : ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน : ควมท้าทายของสังคมไทย / ศุภชัย พานิชภักดิ์, พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์, อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม -- พรมแดนใหม่ของการพัฒนาประเทศไทย / สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ร547 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014268792
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ร547 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014268800
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks IND HD 2013 632870 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015007058
รายการจองทั้งหมด: 0

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครบรอบ 47 ปี แห่งการสถาปนาสถาบัน ในวันที่ 1 เมษายน 2556.

ปาฐกถาพิเศษ : ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน : ควมท้าทายของสังคมไทย / ศุภชัย พานิชภักดิ์, พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์, อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม -- พรมแดนใหม่ของการพัฒนาประเทศไทย / สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544