Pramūan Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai. lem 1, Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2475-2517 læ chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m thuk chabap / [Klum Ngānphatthanā Kotmāi] Samnak Kotmāi Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā ; khana phūčhattham Nat Phāsuk ... [læ khon ư̄n ư̄n].

ประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เล่ม 1, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2517 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

Thailand. Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi.
ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
Call no.: KPT2064 2557 ล. 1Publication: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014]Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 447 หน้าISBN: 9786167163413Other title: Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2475-2517 læ chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m thuk chabap Other title: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2517 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ [Portion of title]Uniform titles: Laws, statutes, etc. Subject(s): รัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2064 | 2557 ล. 1
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2064 2557 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014472360
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2064 2557 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014472378
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2064 2557 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014472352
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2014 633371 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014472337
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2014 633371 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014472329
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544