Normal view MARC view ISBD view

Phrarātchakamnot Kō̜ngthun Songsœ̄m Kānprakan Phai Phibat Phō̜.Sō̜. 2555 ; Phrarātchakamnot Kānhai khwām Chūailư̄a thāng Kānngœ̄n kǣ Phūthī dai rap Khwāmsīahāi čhāk ʻUthokkaphai Phō̜.Sō̜. 2555 ; Phrarātchakamnot hai ʻAmnāt Krasūang Kānkhlang Kū Ngœ̄n phư̄a Kānwāng Rabop Bō̜rihān Čhatkān Nam læ Aāng ʻAnākhot Prathēt Phō̜.Sō̜. 2555 ; Phrarātchakamnot Prapprung Kānbō̜rihān Nī Ngœ̄nkū thī Krasūang Kānkhlang Kū phư̄a Chūailư̄a Kō̜ngthun phư̄a Kānfư̄nfū læ Phatthanā Rabop Sathāban Kānngœ̄n Phō̜.Sō̜. 2555 : ǂb phrō̜m sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kān trā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng ratthasaphā / phrō̜m sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kān trā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng ratthasaphā / [Klum Ngānphatthanā Kotmāi] Samnak Kotmāi Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā ; čhattham dōi Nat Phāsuk ... [læ khon ư̄n ư̄n].

พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ; พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 ; พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ; พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 : พร้อมสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi.
Contributor(s): นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT1036.ว63 พ46 2555Publication: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2555 [2012]Description: 81 หน้า.Notes: ก.ป. 127/2555.Subject(s): ประกันวินาศภัย -- ไทย | การบรรเทาสาธารณภัย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ผู้ประสบภัย -- บริการ -- ไทย | การกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | หนี้สาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2012 633389 (See Similar Items) Available 31379014472428
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2012 633389 (See Similar Items) Available 31379014472436
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2012 633389 (See Similar Items) Show map Available 31379014472402
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2012 633389 (See Similar Items) Show map Available 31379014472410
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT1036.ว63 พ46 2555 (See Similar Items) Available 31379014472394
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT1036.ว63 พ46 2555 (See Similar Items) Available 31379014472386
Total holds: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library Shelves Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
KPT1031 .ว73 2559 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 / KPT1036.ม4 ส754 การประกันภัยความรับผิด : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกันภัยคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากวัตถุอันตรายและของเสียที่เป็นอันตราย = Liability insurance : case study of liability insurance coverage for bodily injury, property damage and environmental impairment result from hazardous substances and wastes / KPT1036.ม4 ส754 การประกันภัยความรับผิด : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกันภัยคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากวัตถุอันตรายและของเสียที่เป็นอันตราย = Liability insurance : case study of liability insurance coverage for bodily injury, property damage and environmental impairment result from hazardous substances and wastes / KPT1036.ว63 พ46 2555 พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ; พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 ; พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ; พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 : พร้อมสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / KPT1036.ว63 พ46 2555 พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ; พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 ; พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ; พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 : พร้อมสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / KPT1036.ว63ก3 2535 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 / KPT1040.ก32544ก4 2544 พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 /

ก.ป. 127/2555.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)