Rūam phrarātchabanyat prakō̜p Ratthammanūn / [Klum Ngānphatthanā Kotmāi] Samnak Kotmāi Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā ; khana phūčhattham Nat Phāsuk ... [læ khon ư̄n ư̄n].

รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

Thailand. Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi.
ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
Call no.: KPT2506.ก28 2556Publication: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556 [2013]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-ช, 300 หน้าNotes: ร.ก. 14/2556.Uniform titles: Thailand. Laws, statutes, etc. Subject(s): กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทยพรรคการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการลงประชามติ -- ไทยนักการเมือง -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยผู้ตรวจการของรัฐสภา -- ไทยการตรวจสอบภายใน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยLOC classification: KPT2506.ก28 | 2556
Contents:พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 -- ภาคผนวก : ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. 2550.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2506.ก28 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014471008
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2506.ก28 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014471016
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2013 633402 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014470968
รายการจองทั้งหมด: 0

ร.ก. 14/2556.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 -- ภาคผนวก : ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. 2550.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544