มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

Kānphœ̄kthō̜n khamsang thāng pokkhrō̜ng dōi čhaonāthī rư̄ phūbangkhapbanchā khō̜ng čhaonāthī phū ʻō̜k khamsang thāng pokkhrō̜ng / Wō̜raphot Witsarutphit.

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

Wō̜raphot Witsarutphit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn.
By: วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT2790 .ว43 2557Publication: [Krung thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Edition: Phim khrang thī 1 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 98 หน้า.Notes: ต้นฉบับเดิมเป็น เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.ISBN: 9789744667281; 9744667281.Subject(s): การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทย | การกระทำในทางปกครอง -- ไทย | การเพิกถอน -- ไทย
Contents:
บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ข้อความคิดว่าด้วย "คำสั่งทางปกครอง" และ "ตัวการในการพิจารณาทางปกครอง" -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำส่งทางปกครอง -- บทที่ 4 การขอให้พิจารณาใหม่ -- บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ.
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476262
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476270
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476288
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476296
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476304
Book Book Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
General Stacks
General Books KPT2790 .ว43 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014626387
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476213
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476221
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476239
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476247
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476254
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476114
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476122
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476148
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476155
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476163
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476171
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476189
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476197
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476205
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 633576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014476130
Total holds: 0

ต้นฉบับเดิมเป็น เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ข้อความคิดว่าด้วย "คำสั่งทางปกครอง" และ "ตัวการในการพิจารณาทางปกครอง" -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำส่งทางปกครอง -- บทที่ 4 การขอให้พิจารณาใหม่ -- บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305