Phrarātchabanyat Wādūai Kānpatibat tō̜ ʻĀkātsayān thī Kratham Phidkotmāi Phō̜.Sō̜. 2553 : phrō̜m thang sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kān trā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng Ratthasaphā / [Klum Ngānphatthanā Kotmāi] Samnak Kotmāi Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā ; čhattham dōi Nat Phāsuk ... [læ khon ư̄n ư̄n].

พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi.
นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
Call no.: KPT4396 .พ464 2553Publication: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553 [2010]Description: 152 หน้าNotes: ก.ป. 109/2553.Subject(s): การกักอากาศยาน -- ไทยอาชญากรรมบนเครื่องบิน -- ไทยLOC classification: KPT4396 | .พ464 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4396 .พ464 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014471495
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4396 .พ464 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014471503
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4396 .พ464 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014471479
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4396 .พ464 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014471487
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4396 .พ464 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014471461
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4396 .พ464 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014471453
รายการจองทั้งหมด: 0

ก.ป. 109/2553.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544