Normal view MARC view ISBD view

Rūam khō̜bangkhap læ kānprachum saphā læ khō̜bangkhap wādūai pramūan čhariyatham / čhattham dōi Klum Ngānphatthanā Kotmāi Samnak Kotmāi Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā ; khana phūčhattham Nat Phāsuk ... [læ khon ư̄n ư̄n].

รวมข้อบังคับและการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi.
Contributor(s): นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT2516 .ร54 2556Publication: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556 [2013]Edition: Phim khrang thī 2. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Description: 188 หน้า.Subject(s): กฎและระเบียบปฏิบัติทางการนิติบัญญัติ -- ไทย
Contents:
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 -- หมวด 1 การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา -- หมวด 2 อำนาจและหน้าที่ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และเลขาธิการวุฒิสภา -- หมวด 3 การประชุมวุฒิสภา -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 4 กรรมาธิการ -- หมวด 5 การพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 7 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด -- ส่วนที่ 1 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 2 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- ส่วนที่ 3 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ 4 การพิจารณาพระราชกำหนด -- หมวด 8 การตั้งกระทู้ถาม -- หมวด 9 การเปิดอภิปรายทั่วไป -- หมวด 10 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 11 บทสุดท้าย -- บทเฉพาะกาล -- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 จริยธรรม -- ส่วนที่ 1 อุดมคติของสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 3 จริยธรรมต่อประชาชน -- ส่วนที่ 4 จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตน -- หมวด 2 การควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม -- ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 ให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมวุฒิสภา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 -- ระเบียบว่าด้วยการยื่นและรับคำร้อง วิธีพิจารณา การสอบข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณาสอบสวน พ.ศ. 2554
หมวด 1 การยื่นและถอนคำร้อง -- หมวด 2 การพิจารณาคำร้องและวิธีพิจารณา การสอบข้อเท็จจริง -- หมวด 3 การสอบสวนและวิธีพิจารณาสอบสวน -- ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 -- หมวด 1 การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา -- หมวด 2 อำนาจและหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา และหน้าที่ของเลขาธิการ -- หมวด 3 การประชุม -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 4 กรรมาธิการ -- หมวด 5 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- หมวด 7 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป -- หมวด 8 กระทู้ถาม
ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- ส่วนที่ 2 กระทู้ถามสด -- ส่วนที่ 3 กระทู้ถามทั่วไป -- หมวด 9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี -- หมวด 10 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ -- หมวด 11 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 12 บทสุดท้าย -- บทเฉพาะกาล -- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 -- ส่วนที่ 1 อุดมคติของการเป็นสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 3 จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตน ครอบครัว และผู้อื่น -- หมวด 2 การควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม -- ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 อำนาจและหน้าที่ของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และหน้าที่ของเลขาธิการรัฐสภาและรองเลขาธิการรัฐสภา
หมวด 2 การประชุมรัฐสภา -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 3 กรรมาธิการ -- หมวด 4 การให้ความเห็นชอบตามมาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 5 การให้ความเห็นชอบตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 7 การเสนอและการพิจารณาร่างรับธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม -- หมวด 8 การแถลงนโยบาย -- หมวด 9 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา -- หมวด 10 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 11 บทสุดท้าย.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 633624 (See Similar Items) Available 31379014472865
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 633624 (See Similar Items) Available 31379014472873
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 633624 (See Similar Items) Show map Available 31379014472840
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 633624 (See Similar Items) Show map Available 31379014472857
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2516 .ร54 2556 (See Similar Items) Available 31379014472832
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2516 .ร54 2556 (See Similar Items) Available 31379014472824
Total holds: 0

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 -- หมวด 1 การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา -- หมวด 2 อำนาจและหน้าที่ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และเลขาธิการวุฒิสภา -- หมวด 3 การประชุมวุฒิสภา -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 4 กรรมาธิการ -- หมวด 5 การพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 7 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด -- ส่วนที่ 1 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 2 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- ส่วนที่ 3 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่ 4 การพิจารณาพระราชกำหนด -- หมวด 8 การตั้งกระทู้ถาม -- หมวด 9 การเปิดอภิปรายทั่วไป -- หมวด 10 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 11 บทสุดท้าย -- บทเฉพาะกาล -- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 จริยธรรม -- ส่วนที่ 1 อุดมคติของสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 3 จริยธรรมต่อประชาชน -- ส่วนที่ 4 จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตน -- หมวด 2 การควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม -- ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 ให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมวุฒิสภา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 -- ระเบียบว่าด้วยการยื่นและรับคำร้อง วิธีพิจารณา การสอบข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณาสอบสวน พ.ศ. 2554

หมวด 1 การยื่นและถอนคำร้อง -- หมวด 2 การพิจารณาคำร้องและวิธีพิจารณา การสอบข้อเท็จจริง -- หมวด 3 การสอบสวนและวิธีพิจารณาสอบสวน -- ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 -- หมวด 1 การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา -- หมวด 2 อำนาจและหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา และหน้าที่ของเลขาธิการ -- หมวด 3 การประชุม -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 4 กรรมาธิการ -- หมวด 5 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- หมวด 7 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป -- หมวด 8 กระทู้ถาม

ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- ส่วนที่ 2 กระทู้ถามสด -- ส่วนที่ 3 กระทู้ถามทั่วไป -- หมวด 9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี -- หมวด 10 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ -- หมวด 11 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 12 บทสุดท้าย -- บทเฉพาะกาล -- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 -- ส่วนที่ 1 อุดมคติของการเป็นสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 3 จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตน ครอบครัว และผู้อื่น -- หมวด 2 การควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม -- ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 อำนาจและหน้าที่ของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และหน้าที่ของเลขาธิการรัฐสภาและรองเลขาธิการรัฐสภา

หมวด 2 การประชุมรัฐสภา -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 3 กรรมาธิการ -- หมวด 4 การให้ความเห็นชอบตามมาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 5 การให้ความเห็นชอบตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 7 การเสนอและการพิจารณาร่างรับธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม -- หมวด 8 การแถลงนโยบาย -- หมวด 9 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา -- หมวด 10 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 11 บทสุดท้าย.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)